Iisalmen reitti

 

Iisalmen reitin pisimmän joen halkomaa maisemaa

Sonkajärven reitin valuma-alue (1429,37 km2) on pinta-alaltaan laajin Iisalmen reitin osavaluma-alueista ja se sijaitsee pääosin Sonkajärven kunnan alueella. Koillisosan latvavedet lähtevät kuitenkin Kajaanin kaupungin alueelta Kainuun puolelta, länsiosastaan alue kuuluu Vieremän kuntaan ja eteläosastaan ulottuu myös Iisalmen kaupungin ja Lapinlahden kunnan alueelle. Sonkajärven reitti laskee Poroveteen Iisalmen keskustan eteläpuolella virtaavan Paloisvirran kautta.

Alueen järvisyys on 5,42 % ja sen halki virtaa noin 45 km pitkä Matkusjoki, joka on keskisuuri-suuri turvemaiden joki.

Talaskankaalta ja kainuulaisilta erämaajärviltä Sukevalle 

Raudanvesi on tummavetinen erämaajärvi, joka kokoaa Sonkajärven reitin koillisnurkan latvavedet: Iso ja Pieni Viinijärven sekä Venejärven vedet Venejoen kautta, ja Lahnasjärven sekä Leväsen vedet Leväsenjoki-Lahnasjoen kautta. Raudanveden laskujoki on Raudanjoki, joka virtaa Sukevanjärveen.

Luoteen suunnasta Sukevanjärveen laskee Iso-Talas Talasjoen kautta sekä Lika-Pyöree Talasjoen ja sen sivujoen Pyöreenjoen kautta. Iso-Talas ja Talasjoen alkupää sijaitsevat Talaskankaan Natura-alueella, joka on tiheiden kosteiden metsien, kangaskorpien ja varsinaisten korpien muodostama mosaiikki.

Sonkajärvi, Sonkalahti

Iso-Talas
Lika-Pyöree
Iso ja Pieni Viinijärvi
Venejärvi
Lahnasjärvi
Leväsenjoki-Lahnasjoki
Leväsenjoki-Lahnasjoki
Venejoki
Levänen
Leväsenjoki-Lahnasjoki
Raudanvesi
Raudanjoki
Raudanjoki
Tenetinjoki
Pienivesi
Matkusjoki
Matkusjoki
Oravijärvi
Matkusjoki
Matkusjoki
Matkusjoki
Matkusjoki
Matkusjoki
Matkusjoki
Matkusjoki
Iso-Paasonen
Sonkajärvi
Väärä
Harvanjärvi
Petäjäjärvi
Lapinjärvi
Pentanlahti
Ylä-Varpanen
Ala-Varpanen
Varpasjoki
Hernejärvi
Koukunjoki
Nieminen
Kumpunen
Viitaanjärvi
Kilpijärvi

Matkusjokea Sukevalta Sonkajärvelle

Sukevanjärvestä lähtevä Tenetinjoki laskee Pieniveteen, jonka jälkeen joki jatkaa matkaansa Matkusjoen nimellä virraten reilun 20 km matkan Sonkajärveen. Jokeen laskee tällä välillä mm. Oravijärvi.

Sonkajärvi on pitkiä lahtia ja kapeita salmia omaava järvi, jonka pohjoispäähän Matkusjoen yläosa päättyy. Järveen laskee etelän suunnasta Harvanjärvi ja Väärä, ja idästä Iso-Paasonen Paasokosken kautta. Iso-Paasoseen puolestaan laskee Petäjäjärvi Petäysjoki-Mustanjoki-Alajoki jokiketjun kautta.

Matkusjoki Sonkajärven Sonkakosken kylän Tetrikoskella, Kuvaaja Marko Mård

Matkusjokea Sonkajärveltä Iisalmeen

Sonkajärvestä Matkusjoki jatkaa matkaa kohti etelää ja laskee Hernejärveen virrattuaan vajaat 25 km. Matkalla sijaitsee mm. järvimäinen jokilaajentuma Pentanlahti, johon puolestaan laskee Iso-Lapinjärvi. Hernejärveen virtaavat myös Ylä-Varpasen ja Ala-Varpasen vedet Varpasjoen kautta.

Hernejärvestä Matkusjoki jatkaa kohti Iisalmea Koukunjoen nimellä ja laskee Viitaanjärveen. Koukunjokeen laskevat Nieminen Niemisenpuroa pitkin ja Kumpunen Paununpuroa pitkin. Viitaanjärven vedet purkautuvat Tikankosken kautta Kilpijärveen, jonka läntinen puoli, jota myös Paloisjärveksi kutsutaan, laskee lopulta Paloisvirran kautta Poroveteen.

Sonkajärven reitin valuma-alueen tärpit:

Matkusjoki on Iisalmen reitin pisin joki

Valuma-alueen latvavedet ulottuvat Kajaanin puolelle Kainuuseen

Talaskankaan luonnonsuojelualue sijaitsee valuma-alueen luoteisnurkassa

Kilpivirran länsipuolista järven osaa kutsutaan Paloisjärveksi, joka laskee Savon radan ali Paloisvirtaa pitkin Poroveteen.

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Sonkajärven reitin valuma-alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).