Iisalmen reitti

 

Hirvilahti, Kuopio

Yleistiedot ja sijainti

Hirvilahden 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Kuopion Hirvilahden kylässä noin 25 kilometriä Kuopion keskustasta luoteeseen.

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on noin 1,31 km2 ja siellä muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 230 m3/vrk. Hirvilahden pohjavesialue on antikliininen eli pohjavettä ympäristöönsä purkava. Alueelta löytyy maanpintaan purkautuvia lähteitä. Pohjavesialueella virtaa Mehelänjoki, joka laskee Iso-Salmisesta Kallaveden Lehostenlahteen. Joki virtaa pohjavesialueella noin 1,1 km matkan.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääosin moreenia, mutta alueelta löytyy myös pienialaisia, heikosti lajittuneita, ohuita hiekka- ja hietakerrostumia. Maaperän kerrospaksuus on alueella paksuimmillaan yli 15 metriä.

Pohjavesialueen kallioperään kuuluvia kivilajeja ovat tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissi sekä migmatiitti. Alueen itäpuolella kulkee pohjois-eteläsuunnassa siirros tai tektoninen kontakti.

Käyttö

Alueella sijaitsee Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi vesihuolto-osuuskunnan vedenottamo.

Lisätietoja

Hirvilahti, Pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Kuopion kaupunki 2016 (PDF)