Iisalmen reitti

 

Ylä-Varpanen

Pinta-ala: 151 ha
Syvyys: 11 m
Keskisyvyys: 2,9 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 3 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 46 km2
Kunta: Sonkajärvi

Iisalmen reitin itäosan latvoilla sijaitseva Ylä-Varpanen laskee Välijokea pitkin Ala-Varpaseen, josta virtaava Varpasjoki kuljettaa vedet Hernejärveen.

Vedenlaatu

Ylä-Varpanen on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Ylä-Varpasen on arvioitu olevan erinomaisessa ekologisessa tilassa. Noin puolet järveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta, josta suurin osuus on peltoviljelyllä.

Järveä on kunnostettu 2010-luvulla keskeisenä tavoitteena sen virkistyskäyttöarvon parantaminen. Kunnostustöissä on mm. tehty kiinteä pohjapato, kaksi laskeutusallasta, suoritettu ruoppausta ja vesikasvillisuuden poistoa sekä rakennettu veneranta ja veneenlaskupaikka.


Ylä-Varpasen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Ylä-Varpanen 058 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Ylä-Varpanen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ylä-Varpanen 058 (9,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ylä-Varpanen 058 (9,6 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 9 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
10.12.19751.0129Kokonaisfosfori
10.12.19758.6843Kokonaisfosfori
14.04.19861.0121Kokonaisfosfori
14.04.19868.7837Kokonaisfosfori
17.02.19981.0126Kokonaisfosfori
17.02.19988.6843Kokonaisfosfori
21.02.20021.0125Kokonaisfosfori
21.02.20028.6841Kokonaisfosfori
10.07.20021.0131Kokonaisfosfori
10.07.20028.58260Kokonaisfosfori
22.03.20071.0121Kokonaisfosfori
22.03.20075.0535Kokonaisfosfori
22.03.20078.6851Kokonaisfosfori
16.03.20091.0126Kokonaisfosfori
16.03.20095.0535Kokonaisfosfori
16.03.20098.4845Kokonaisfosfori
26.08.20091.0123Kokonaisfosfori
26.08.20095.0537Kokonaisfosfori
26.08.20098.4862Kokonaisfosfori
04.03.20141.0121Kokonaisfosfori
04.03.20145.0527Kokonaisfosfori
04.03.20148.7851Kokonaisfosfori
20.08.20141.0123Kokonaisfosfori
20.08.20145.0531Kokonaisfosfori
20.08.20148.6834Kokonaisfosfori
10.03.20151.0118Kokonaisfosfori
10.03.20155.0527Kokonaisfosfori
10.03.20158.7850Kokonaisfosfori
25.08.20151.0126Kokonaisfosfori
25.08.20155.0534Kokonaisfosfori
25.08.20158.5854Kokonaisfosfori
09.03.20201.0124Kokonaisfosfori
09.03.20205.0529Kokonaisfosfori
09.03.20209.5935Kokonaisfosfori
12.08.20201.0128Kokonaisfosfori
12.08.20205.0529Kokonaisfosfori
12.08.20208.9836Kokonaisfosfori