Iisalmen reitti

 

Lika-Pyöree

Pinta-ala: 182 ha
Syvyys: 1,1 m
Keskisyvyys: 0,5 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 22 km2
Kunta: Iisalmi

Matala Lika-Pyöree sijaitsee Iisalmen reitin latvoilla. Se laskee Sukevanjärven pohjoispäähän Pyöreenjoken ja Talasjoen kautta.

Vedenlaatu

Lika-Pyöree on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Lika-Pyöree on matala järvi, jonka vedenpintaa on aikanaan laskettu noin 0,5 metriä. Arviolta noin puolet Lika-Pyöreeseen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta; käytännössä metsätaloudesta sekä turvetuotannosta. Järven valuma-alueen koillisosassa sijaitsee Hirsisuon turvetuotantoalue (pistekuormitus).


Lika-Pyöreen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Lika-Pyöree 169 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Lika-Pyöree kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Lika-Pyöreessä esiintyviin kalalajeihin kuuluvat ainakin hauki, ahven, särki ja made.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lika-Pyöree 169 (1,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Lika-Pyöree 169 (1,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
07.07.19710.5050Kokonaisfosfori
27.02.19850.3038Kokonaisfosfori
08.03.19880.4025Kokonaisfosfori
03.02.19980.5025Kokonaisfosfori
07.08.20010.0 - 0.5031Kokonaisfosfori
26.02.20020.5040Kokonaisfosfori
30.07.20020.0 - 0.7025Kokonaisfosfori
03.02.20140.6018Kokonaisfosfori
06.08.20140.5030Kokonaisfosfori
02.02.20150.8016Kokonaisfosfori
12.08.20151.0130Kokonaisfosfori