Iisalmen reitti

 

Piensulkava, Pielavesi

Yleistiedot ja sijainti

Piensulkavan 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Sulkavanjärven itäpuolella Kiuruveden kunnanrajan tuntumassa noin 28 kilometriä pohjoiseen Pielaveden kunnan keskustaajamasta.

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,86 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 164 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava. Suurin osa purkautuvasta pohjavedestä vedestä on peräisin kallioperästä. Pohjavesialueen itäpuolella on pienialainen vesi- ja metsälain nojalla suojeltu lähde.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääosin sekalajitteisia maalajeja ja alueen kallioperä on kiillegneissiä ja kiilleliusketta.

Käyttö

Alueella sijaitsee Sulkavan seudun vesiosuuskunnan vedenottamo.