Iisalmen reitti

 

Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan rajamailla

Salahminjärven valuma-alue (487,93 km2) sijoittuu pääosin Vieremän kunnan alueelle. Sen koillisosan latvavedet ulottuvat kuitenkin Kajaanin kaupungin alueelle Kainuun puolelle ja luoteisosan latvapurot lähtevät Pyhännän kunnan puolelta Pohjois-Pohjanmaalta.

Salahminjärven valuma-alueen järvisyys on 5,01 % ja keskusjärvenä toimii Iisalmen reitin toiseksi syvin järvi (max. 36,08 m) Salahminjärvi.


Salahminjärven maisemaa pohjoisen suuntaan.

Pikku-Talas
Petäjäjoki
Rahajärvi
Rotimo
Hällämö
Kaatiainen
Salahminjärvi
Makkolanpuro
Luvejoki
Murennusjoki
Rotimojoki
Marttisenjoki

Talaskankaalta ja Hällämönharjun lähdepuroista Salahmin voimalaitokselle

Rotimo-järveen koillisesta laskeva Petäjäjoki saa alkunsa Pikku-Talaksesta, ja virtaa aluksi Joutenjoki-nimisenä. Rotimoon vetensä laskevat myös sen pohjoispuolella sijaitseva Rahajärvi sekä länsipuolella sijaitseva Hällämö. Rotimo laskee Rotimojokea pitkin Salahminjärveen.

Hällämönharjun seudulta luoteesta virtaava Makkolanpuro yhdistyy Luvejokeen, joka taas on Rotimojoen sivujoki.

Marttisenjokea pitkin Salahminjärvi kerää pohjoispuolellaan sijaitsevien Marttisenjärven ja Kaatiaisen vedet.

Salahminjärven eteläpäästä lähtevää Murennusjokea pitkin vesi virtaa kohti Iso-Iin aluetta. Murennusjoessa sijaitsee Salahmin voimalaitos.

Salahminjärven valuma-alueen tärpit:

Salahminjärvi on Iisalmen reitin toiseksi syvin järvi (max. 36,1 m)

Latvavesissä on säilynyt arvokkaita harjus- ja taimenkantoja

Rahajärvi on edustava lintukohde ja luonnonsuojelualue

Hällämönharju on valtakunnallinen harjujensuojelukohde

Alueelta löytyy Ylä-Savon vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita

Mammonhauta on valtakunnallisesti merkittävä soidensuojeluohjelman kohde. Mammonpuro virtaa Mammonlähteestä Rotimojokeen

Talaskankaan luonnonsuojelualue sijaitsee valuma-alueen koillisnurkassa

Murennusjoessa sijaitsee Salahmin voimalaitos

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Salahminjärven valuma-alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).