Iisalmen reitti

 

Onkivesi on Iisalmen reitin suurin järvi

Onkiveden alue (703,59 km2) sijaitsee pääosin Lapinlahden kunnan alueella, mutta pohjoisosiltaan myös Iisalmen kaupungin ja eteläosastaan Kuopion kaupungin puolella. Alueen järvisyys on yläpuolisia alueita korkeampi 21,19 %.

Poroveden alueen vedet laskevat Peltosalmen kautta Nerkoonjärveen, joka vastaanottaa myös pohjoispuolisten Iso-Ahmon sekä Kirmanjärvien vedet. Idästä Nerkoonjärveen laskee Mätäsjärvi.

Nerkoonjärvestä vesi kulkee Nerohvirran sekä Nerkoon kanavan kautta Onkiveteen. Iisalmen reitin pinta-alaltaan suurin (113,6 km2) ja syvin (max. 36,49 m) järvi Onkivesi on alueen keskusjärvi. Keskisyvyydeltään (3,19 m) Onkivesi on kuitenkin melko matala. Syvimmät alueet sijaitsevat Mäntylahdessa.

Koillisesta Onkiveden Lapinlahteen laskee Suurijoki. 5-tien länsipuolelle jäävä Valkeinen Lapinlahden kunnantaajaman pohjoispuolella on suosittu uimapaikka. Kunnantaajaman itäpuolella sijaitsee Savonjärvi. Alueen kaakkoislaidassa sijaitsevat Pajujärvi sekä Jaakonjärvi.

Onkiveden alueen tärpit:

Onkivesi on saarine ja lahtineen monimuotoinen Iisalmen reitin suurin järvi

Lapinlahden Väisälänmäki on yksi Suomen 27:stä kansallismaisemasta ja edustaa tyypillistä pohjoissavolaista mäkikylää

Onkivesi purkaa Iisalmen reitin vedet Maaninkajärveen ja alapuoliselle Kallaveden yläosan alueelle Viannankosken kautta.

Iso-Ahmo
Kirmanjärvet
Valkeinen
Mätäsjärvi
Savonjärvi
Jaakonjärvi
Pajujärvi
Suurijoki


Onkiveden Akkalansaareen Lapinlahdelta johtava pengertie ja Akkalansalmen silta.

Viannankoski kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Onkiveden alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).