Iisalmen reitti

 

Kylmäkorpi, Vieremä, Sonkajärvi

Yleistiedot ja sijainti

Kylmäkorven 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Vieremän ja Sonkajärven kuntien rajalla noin 14 km itään Vieremän keskustaajamasta.

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,98 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 197 m3/vrk.

Käyttö

Alueella sijaitsee Niemisen Vesiyhtiön vedenottamo.