Iisalmen reitti

 

Sulkavanjärveltä Hautajärvelle

Sulkavanjärven valuma-alue (561,48 km2) sijoittuu pääosin Kiuruveden kaupungin alueelle. Sen eteläosat ulottuvat kuitenkin myös Pielaveden kunnan alueelle ja luoteisnurkka Pyhäjärven kunnan puolelle Pohjois-Pohjanmaalle. Sulkavanjärven valuma-alueen järvisyys on 6,54 % ja Hautajärvi kokoaa sen lännen sekä etelän suunnasta virtaavat vedet.

Alueen suurin järvi on sen eteläosassa sijaitseva Sulkavanjärvi, jonka itäosaan laskee Ventojoki. Pohjoisen suunnasta Sulkavanjärvi kerää Koijärven sekä Salmijärven vedet. Sulkavanjärvi laskee Kotajärven, Aittojärven ja matkalla olevien pienempien järvien (mm. Koskilampi, Sopenjärvi, Särkijärvi, Jokijärvi, Haaranjärvi) kautta Salijokeen, joka virtaa Rytkynjärveen. Lännestä Rytkynjärveen laskee Toiviaisjärvi Toiviaisjoen, Oulujoen ja Tuli-Toiviainen-järven kautta.

Rytkynjärvi laskee Rapakkojärven ja Rapakkojoen kautta Hautajärveen.

Koijärvi
Salmijärvi
Sulkavanjärvi
Kotajärvi
Aittojärvi
Salijoki
Salijoki
Rytkynjärvi
Toiviaisjärvi
Rapakkojoki
Juurikkajärvi
Kalliojärvi
Kalliojoki
Vaaksjoki
Niemisjoki
Kilpijoki
Kilpijärvi
Hautajärvi
Hautajoki
Ryönänjoki

Kalliojärveltä Hautajärvelle

Alueen länsiosassa sijaitseva Kalliojärvi laskee Kalliojokea pitkin Vaaksjärveen, josta lähtevä Vaaksjoki virtaa Niemisjärveen. Niemisjärvestä vesi virtaa Niemisjokea pitkin Kilpijärveen. Etelän suunnasta Kilpijärveen laskee Juurikkajärvi. Kilpijärvi yhdistyy Hautajärveen Kilpijoen kautta.

Kohti Kiuruvettä

Hautajärvestä lähtevä Hautajoki laskee pieneen, matalaan ja melko umpeenkasvaneeseen Ryönänjärveen, josta lähtevä Ryönänjoki virtaa Kiuruveteen. Ryönänjärveen laskee myös pohjoisen suunnasta Likojoki.

Sulkavanjärven valuma-alueen tärpit:

Alueen eteläosissa sijaitsevien Sulkavanjärven ja Salijoen valuma-alueilla vesistöt ovat vähemmän reheviä kuin alempana Hautajärven ja -joen alueella

Niemisjärvi, Longinniemi

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Sulkavanjärven valuma-alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).