Iisalmen reitti

 

Koukunjoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 4,5 km
Valuma-alueen pinta-ala: 1300 km2
Kunta: Iisalmi
Jokityyppi: Suuret turvemaiden joet

Koukunjoki virtaa Hernejärvestä Viitaanjärveen.

Näytteenottopisteen Koukunjoki Pitkäkoski 1 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koukunjoki Pitkäkoski 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Koukunjoki Pitkäkoski 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
08.08.20000.5052Kokonaisfosfori
31.08.20000.2077Kokonaisfosfori
11.10.20000.2071Kokonaisfosfori
30.10.20001.0174Kokonaisfosfori
05.05.20091.0165Kokonaisfosfori
26.08.20090.1050Kokonaisfosfori
27.10.20090.3055Kokonaisfosfori
04.03.20130.1038Kokonaisfosfori
14.05.20130.2046Kokonaisfosfori
19.08.20130.3054Kokonaisfosfori
17.10.20130.2056Kokonaisfosfori
02.03.20160.1035Kokonaisfosfori
15.05.20160.1043Kokonaisfosfori
09.08.20160.1049Kokonaisfosfori
03.10.20160.1045Kokonaisfosfori
02.04.20190.1036Kokonaisfosfori
22.05.20190.2037Kokonaisfosfori
22.08.20190.1042Kokonaisfosfori
21.10.20190.1050Kokonaisfosfori
30.03.20220.2035Kokonaisfosfori
01.06.20220.3031Kokonaisfosfori
17.08.20220.1042Kokonaisfosfori
25.10.20220.2054Kokonaisfosfori