Iisalmen reitti

 

Pyssymäki, Kuopio

Yleistiedot ja sijainti

Pyssymäen 2-luokan pohjavesialue sijaitsee Maaningan kirkonkylältä 5 kilometriä koilliseen. Pohjavesialue sijaitsee alueelle kerrostuneessa harjumuodostumassa.

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,68 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1232 m3/vrk. Pohjavesialue on antikliininen eli pohjavettä purkava. Pohjavesi purkautuu Maaninkajärven Kinnulanlahteen ja Valkeisen Mustalahteen.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on keskeisessä kaakko-luode suuntaisessa selänteessä kivistä soraa ja sen lievealueilla hiekkavaltaista. Kallioperä on alueella pääosin pohjagneissiä. Alueen lounaisosassa esiintyy kiillegneissiä ja kiilleliusketta.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.

Lisätietoja

Pyssymäki, Pohjavesialueen riskikartoitus, SKVSY 2012 (PDF)

Pohjavedenpinnan alaisten maa-ainesten tutkimus kahdeksalla harjukohteella Pohjois-Savon alueella, GTK 2015 (PDF)