Iisalmen reitti

 

Kumpunen

Pinta-ala: 69 ha
Syvyys: 11,2 m
Keskisyvyys: 2,6 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 6 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 9,8 km2
Kunta: Iisalmi

Iisalmen itäosassa sijaitseva Kumpunen laskee Paununpuroa pitkin Koukunjoen Paununlahteen.

Vedenlaatu

Kumpunen on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pääosa järveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisen toiminnan kautta; suurin osuus järveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä.


Kumpusen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Kumpunen 017 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Kumpunen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kumpunen 017 (11,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kumpunen 017 (11,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 10 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
01.04.19861.0137Kokonaisfosfori
01.04.198610.21066Kokonaisfosfori
30.07.19911.0137Kokonaisfosfori
30.07.19915.0563Kokonaisfosfori
30.07.199110.010115Kokonaisfosfori
24.03.19921.0135Kokonaisfosfori
24.03.19925.0552Kokonaisfosfori
24.03.19929.5965Kokonaisfosfori
13.07.19921.0148Kokonaisfosfori
13.07.19925.0544Kokonaisfosfori
13.07.199210.01089Kokonaisfosfori
18.02.19981.0127Kokonaisfosfori
18.02.199810.110170Kokonaisfosfori
04.02.20201.0139Kokonaisfosfori
04.02.20205.0544Kokonaisfosfori
04.02.20209.8957Kokonaisfosfori
27.08.20201.0142Kokonaisfosfori
27.08.20205.0535Kokonaisfosfori
27.08.202010.11060Kokonaisfosfori