Iisalmen reitti

 

Iso-Lappi

Pinta-ala: 59 ha
Syvyys: 17 m
Keskisyvyys: 4,6 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Luokittelu puuttuu
Laskennallinen viipymä: 2 v 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 3,3 km2
Kunta: Iisalmi, Sonkajärvi

Iso-Lappi (Iso Lapinjärvi) on verrattain syvä pieni järvi Iisalmen ja Sonkajärven rajalla. Se laskee eteläosastaan Lapinpuron kautta Pentanlahteen.

Hydrologia

Iso-Lappi on latvajärvi, jonka yläpuolella ei ole muita järviä. Sillä on pieni valuma-alue ja suhteellisen pitkä viipymä.

Vedenlaatu

Vuonna -98 tehdyn talvinäytteenoton perusteella Iso-Lappi on moneen muuhun alueen järveen verrattuna suhteellisen karu, vähähumuksinen ja kirkasvetinen (näkösyvyys 16.2.1998 ollut 3,7 metriä).

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta vähän yli puolet Iso-Lappiin tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä. Järven pitkä viipymä voi tehdä Iso-Lapista alttiin ulkoisen kuormituksen aiheuttamalle rehevöitymiselle.


Iso-Lapin valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Iso-Lapinjärvi 071 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Iso-Lappi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Se sijaitsee Huttulan osakaskunnan alueella. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Lapinjärvi 071 (17 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Lapinjärvi 071 (17 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 16 m (haetaan 11 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.02.19851.0110Kokonaisfosfori
26.02.198516.01629Kokonaisfosfori
16.02.19981.019Kokonaisfosfori
16.02.199810.01012Kokonaisfosfori
16.02.199816.01625Kokonaisfosfori
26.02.202016.01623Kokonaisfosfori
26.02.20201.019.7Kokonaisfosfori
26.02.20206.069.6Kokonaisfosfori
04.08.20201.0116Kokonaisfosfori
04.08.20206.0618Kokonaisfosfori
04.08.202016.21645Kokonaisfosfori