Iisalmen reitti

 

Reposaari, Kuopio

Yleistiedot ja sijainti

Reposaaren 2-luokan pohjavesialue käsittää Kuopiossa Puijonsarven länsipuolella sijaitsevan Reposaaren sekä sen rantavesialueet. Alueella sijaitsee harjumuodostuma, jonka kerrostumat ulottuvat paikoin yli 20 metrin syvyyteen Pohjois-Kallaveden pinnan tasosta.

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,24 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 5000 m3/vrk. Esiintymän antoisuus perustuu rantaimeytykseen ja tekopohjaveden muodostumiseen.

Maa- ja kallioperä

Maaperä on saaren eteläkärjessä hiesua ja hietaa ja kerrospaksuus keskimäärin 15 metriä. Keski- ja pohjoisosat ovat hiekkaa. Saaren keskiosassa kerrospaksuudet ovat 1–23 metriä ja länsireunassa 15–18 metriä. Itäreunan kerrospaksuudet ovat kymmenen metrin molemmin puolin. Alueen kallioperään kuuluvia kivilajeja ovat tonaliitti-, trondhjemiitti-, granodioriittigneissi ja migmatiitti.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin. Reposaaressa on ollut tekopohjavesilaitos, joka ei ole enää käytössä.

Lisätietoja

Reposaari, Pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Kuopion kaupunki 2016 (PDF)