Iisalmen reitti

 

Kangaslampi, Kiuruvesi

Yleistiedot ja sijainti

Kangaslammen 2-luokan pohjavesialue sijaitsee Kangasjärven pohjoispuolella noin 18 km Kiuruveden kaupungin keskustasta lounaaseen. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,59 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 144 m3/vrk. Alueelta purkautuu pohjavettä eteläpuoliseen Kangasjärveen.

Maaperä

Kangaslammen pohjavesialue liittyy katkonaiseen harjujaksoon, jossa on pienialaisia lajittuneita harjumuodostumia. Pohjavesialueen harjun materiaali on pintaosissa hiekkaa ja pohjavesivyöhykkeessä pääosin karkeaa soraa.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.