Iisalmen reitti

 

Keskisaari, Kuopio

Yleistiedot ja sijainti

Keskisaaren 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Maaninkajärven Ruuskalansaaressa noin 2 kilometriä luoteeseen Maaningan kirkonkylältä.

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,44 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1000 m3/vrk. Virtauskuvaltaan pohjavesialue on antikliininen eli pohjavettä purkava.

Maa- ja kallioperä

Keskisaaren pohjavesialueella sijaitseva Ruuskalanmäki erottuu selvänä 30–40 m ympäristöään korkeampana harjumuodostumana. Alueen maaperä koostuu erittäin karkearakeisesta, osittain kivikkoisesta, harjuytimestä sekä sen hienorakeisemmista hiekkaliepeistä. Pääselänteessä on erittäin suuri pintalohkareisuus. Kaarilammen pohjoispuolella on lisäksi rinnakkaisselänne.

Käyttö

Alueella sijaitsee Kuopion Vesi Liikelaitoksen omistama Keskisaaren vedenottamo.

Lisätietoja

Keskisaari, Pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)