Iisalmen reitti

 

Harvanjärvi

Pinta-ala: 205 ha
Syvyys: 14,7 m
Keskisyvyys: 3,4 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 2 v 3 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 9,2 km2
Kunta: Sonkajärvi
Hankkeet: Harvanjärven kunnostus

Harvanjärvi sijaitsee Sonkajärven kunnan keskustaajaman kaakkoispuolella. Reilun 200 ha laajuisen järven keskellä sijaitsee n. 50 ha kokoinen Salonsaari.

Hydrologia

Harvanjärvellä on erittäin pieni valuma-alue (n. 9 km2) ja veden viipymäaika järvessä on pitkä (yli 2 vuotta). Järven vedenpinnan korkeutta on laskettu 0,7 metriä vuonna 1961.

Vedenlaatu

Harvanjärvi on rehevä ja lievästi humuspitoinen järvi, jonka tila on parantunut 2000-luvun alkuvuosista. Vielä vuonna 2006 tehdyssä luokittelussa sen ekologinen tila oli välttävä ja vuoden 2013 luokituksessa vastaavasti tyydyttävä.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Pääosa järveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisen toiminnan kautta. Järveen kohdistuu kuormitusta maataloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan.

Harvanjärven ravinnepitoisuudet (fosfori, typpi) ovat olleet vähähumuksiselle järvelle korkeahkot. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 30 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot) sekä varmistaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuus.

Harvanjärvellä toteutettiin EU-rahoitteinen kunnostushanke 2009–2011. Kunnostushankkeella pyrittiin sisäisen kuormituksen vähentämiseen aloittamalla järven hapetus vuonna 2009 ja toteuttamalla hoitokalastusta.


Harvanjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Harvanjärvi 083 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus&kalasto

Harvanjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Se sijaitsee Rutakon osakaskunnan alueella. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

 

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Harvanjärvi 083 (15,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Harvanjärvi 083 (15,2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 15 m (haetaan 10 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
11.04.19851.0110Kokonaisfosfori
11.04.198514.21454Kokonaisfosfori
10.02.19981.0115Kokonaisfosfori
10.02.19986.0612Kokonaisfosfori
10.02.199814.01435Kokonaisfosfori
04.03.20021.0113Kokonaisfosfori
04.03.200214.11446Kokonaisfosfori
11.07.20021.0127Kokonaisfosfori
11.07.200214.11442Kokonaisfosfori
16.08.20051.0128Kokonaisfosfori
16.08.200510.01019Kokonaisfosfori
16.08.200514.01426Kokonaisfosfori
06.03.20061.0117Kokonaisfosfori
06.03.20063.0317Kokonaisfosfori
06.03.20066.0653Kokonaisfosfori
06.03.200610.01095Kokonaisfosfori
06.03.200614.214330Kokonaisfosfori
30.03.20061.0118Kokonaisfosfori
30.03.20066.0636Kokonaisfosfori
30.03.200614.514330Kokonaisfosfori
21.08.20061.0141Kokonaisfosfori
21.08.20066.0618Kokonaisfosfori
21.08.200614.51440Kokonaisfosfori
17.09.20064.0435Kokonaisfosfori
22.10.20061.0126Kokonaisfosfori
22.10.200614.51434Kokonaisfosfori
11.03.20081.0114Kokonaisfosfori
11.03.20086.0619Kokonaisfosfori
11.03.200814.41497Kokonaisfosfori
26.08.20081.0123Kokonaisfosfori
26.08.20089.0919Kokonaisfosfori
26.08.200814.41423Kokonaisfosfori
04.11.200814.21423Kokonaisfosfori
11.03.20091.0115Kokonaisfosfori
11.03.20096.0626Kokonaisfosfori
11.03.200914.414180Kokonaisfosfori
03.09.20091.0122Kokonaisfosfori
03.09.20096.0620Kokonaisfosfori
03.09.200914.11435Kokonaisfosfori
15.04.20101.0117Kokonaisfosfori
15.04.20106.0621Kokonaisfosfori
15.04.201014.91420Kokonaisfosfori
29.06.20101.0120Kokonaisfosfori
29.06.201014.41457Kokonaisfosfori
01.09.20101.0123Kokonaisfosfori
01.09.201014.314150Kokonaisfosfori
29.03.20111.0112Kokonaisfosfori
29.03.20116.0615Kokonaisfosfori
29.03.201114.31420Kokonaisfosfori
20.06.20111.0124Kokonaisfosfori
20.06.201114.41416Kokonaisfosfori
25.08.20111.0122Kokonaisfosfori
25.08.20116.0619Kokonaisfosfori
25.08.201114.01430Kokonaisfosfori
12.03.20121.0112Kokonaisfosfori
12.03.20126.0615Kokonaisfosfori
12.03.201214.51418Kokonaisfosfori
26.06.20121.0131Kokonaisfosfori
26.06.20126.0617Kokonaisfosfori
26.06.201214.91422Kokonaisfosfori
16.08.20121.0121Kokonaisfosfori
16.08.20126.0625Kokonaisfosfori
16.08.201214.71420Kokonaisfosfori
15.10.20121.0124Kokonaisfosfori
15.10.201214.31427Kokonaisfosfori
08.04.20131.0114Kokonaisfosfori
08.04.20136.0617Kokonaisfosfori
08.04.201314.01419Kokonaisfosfori
14.08.20131.0125Kokonaisfosfori
14.08.20136.0621Kokonaisfosfori
14.08.201314.01419Kokonaisfosfori
13.03.20141.0114Kokonaisfosfori
13.03.20146.0615Kokonaisfosfori
13.03.201414.21416Kokonaisfosfori
13.08.20141.0124Kokonaisfosfori
13.08.20146.0621Kokonaisfosfori
13.08.201414.01419Kokonaisfosfori
02.03.20156.0617Kokonaisfosfori
02.03.201514.21417Kokonaisfosfori
02.03.20151.0114Kokonaisfosfori
17.08.20151.0119Kokonaisfosfori
17.08.20156.0623Kokonaisfosfori
17.08.201514.11429Kokonaisfosfori
29.10.20151.0117Kokonaisfosfori
29.10.201514.31416Kokonaisfosfori
04.04.20161.0118Kokonaisfosfori
04.04.20166.0621Kokonaisfosfori
04.04.201614.21419Kokonaisfosfori
06.09.20161.0126Kokonaisfosfori
06.09.20166.0625Kokonaisfosfori
06.09.201614.01425Kokonaisfosfori
06.03.20191.0113Kokonaisfosfori
06.03.20196.0618Kokonaisfosfori
06.03.201914.21416Kokonaisfosfori
29.08.20191.0121Kokonaisfosfori
29.08.20196.0617Kokonaisfosfori
29.08.201914.01425Kokonaisfosfori
21.10.20191.0120Kokonaisfosfori
21.10.201914.21418Kokonaisfosfori
30.03.20221.0115Kokonaisfosfori
30.03.20226.0615Kokonaisfosfori
30.03.202214.01416Kokonaisfosfori
18.08.20221.0123Kokonaisfosfori
18.08.20226.0614Kokonaisfosfori
18.08.202214.21422Kokonaisfosfori
11.10.20221.0121Kokonaisfosfori
11.10.202214.01419Kokonaisfosfori
15.03.20231.0113Kokonaisfosfori
15.03.20236.0619Kokonaisfosfori
15.03.202314.01418Kokonaisfosfori
27.07.20231.0119Kokonaisfosfori
27.07.20236.0627Kokonaisfosfori
27.07.202314.51424Kokonaisfosfori
28.08.20231.0116Kokonaisfosfori
28.08.20236.0617Kokonaisfosfori
28.08.202315.01520Kokonaisfosfori