Iisalmen reitti

 

Marttisenjärvi, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Marttisenjärven 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Marttisenjärven eteläpuolella noin 16 kilometriä Vieremän kunnan keskustaajamasta pohjoiseen.

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,07 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 310 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on länsiosassa kalliota, pohjoisosassa turvetta ja alueen keskiosassa karkearakeista maalajia. Kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Marttisenjärven vesiyhtiön vedenottamo.