Iisalmen reitti

 

Lauttamäki, Iisalmi

Yleistiedot ja sijainti

Lauttamäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Hernejärven itäpuolella noin 19 km itään Iisalmen kaupungin keskustasta. Alue rajoittuu itäosiltaan Sonkajärven kunnan rajaan.

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,5 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 75 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli vettä keräävä. Alueelta löytyy pienialainen vesi- ja metsälain nojalla suojeltu lähde.

Maa- ja kallioperä

Pohjavesialueen reuna-alueet ovat pääosin sekalajitteisia maalajeja, pieneltä osin kalliota ja turvetta. Alueen keskiosassa on savea ja karkearakeisia maalajeja.

Käyttö

Alueella sijaitsee Laattamäen vesiosuuskunnan Pitkäniityn lähteen vedenottamo.

Lisätietoja

Iisalmen kaupunki, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)