Iisalmen reitti

 

Petäjäjärvi

Pinta-ala: 80 ha
Syvyys: 8,9 m
Keskisyvyys: 2,2 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 4 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 14 km2
Kunta: Sonkajärvi

Sonkajärvellä sijaitseva Petäjäjärvi eli Petäys laskee Iso-Paasoseen Petäysjoki-Mustanjoki-Alajoki jokiketjun kautta.

Hydrologia

Petäjäjärven vedenpinnan korkeutta on laskettu 0,6 metriä vuonna 1954.

Vedenlaatu

Petäjäjärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Vemala-ravinnekuormitusmallin laskeman arvion mukaan n. 60 % Petäjäjärveen tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä.


Petäjäjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Petäjäjärvi 122 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Petäjäjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Petäjäjärvi 122 (9,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Petäjäjärvi 122 (9,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 9 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
18.04.19851.0124Kokonaisfosfori
18.04.19858.3822Kokonaisfosfori
10.02.19981.0126Kokonaisfosfori
10.02.19988.2834Kokonaisfosfori
04.03.20141.0133Kokonaisfosfori
04.03.20145.0540Kokonaisfosfori
04.03.20149.0974Kokonaisfosfori
16.07.20141.0130Kokonaisfosfori
16.07.20145.0536Kokonaisfosfori
16.07.20148.8843Kokonaisfosfori