Iisalmen reitti

 

Havaintoja pinnalta ja pinnan alta

Iisalmen reitin maisemaa hallinnoivat monimuotoiset vesistöt. Pintavedet ovat meille kaikille tuttuja esimerkiksi uimarantoina, kala-apajina, melontareitteinä sekä kesäiltojen sykähdyttävinä kuvauskohteina. Liikkuvan auton ikkunassa ohi vilisevät ulapat saattavat tuntua liiankin itsestään selviltä. Pintavesien tilasta kannattaa kuitenkin olla kiinnostunut jo ennen kuin mikään on pahasti vialla.

Tarkastele lähivesistösi tilaa

Alla olevassa kartassa Iisalmen reitti ja Kallaveden yläosan alue on jaoteltu kymmeneen eri valuma-alueeseen, joilla sijaitsee yhteensä noin 800 yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea. Tällä sivustolla esitellään tarkempia tietoja 112 järven ja 40 joen osalta.

Klikkaamalla tiettyä aluetta kartalla pääset tarkastelemaan tietoja sen järvistä ja joista.

Valuma-alueen ominaisuudet ja siellä tapahtuvat toiminnot vaikuttavat vesistöjen tilaan ja vesistöt ovat käytännössä aina jossain määrin valuma-alueidensa summa. Järvet osaltaan pidättävät valuma-alueeltaan tulevia ravinteita ja kiintoainetta sedimentaation kautta, mutta ravinteiden pidätyskyky heikkenee, mikäli järvi pääsee rehevöitymään liikaa.

Sulkavanjärven valuma-alue
Naarvanjoen valuma-alue
Kallaveden yläosan alue
Onkiveden alue

Yli puolet Iisalmen reitin vesistä on tilaltaan heikentyneitä

Iisalmen reitin vesien tila on Suomen sisämaan alueista heikoin. Yli puolet reitin vesistä on ekologisen tilaluokituksen mukaan hyvää heikommassa tilassa, mikä vaikuttaa osaltaan myös alapuolisen Kallaveden tilaan. Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila.

Tummien mutta kalaisien vesien seutu

Iisalmen reitin järvet ovat pääasiassa tummavetisiä, reheviä ja matalia. Useampi järvi on myös luontaisesti runsasravinteinen. Virtavedet ovat pääosin pieniä ja keskisuuria turvemaiden jokia. Alueen pisin joki on pääosin Sonkajärvellä virtaava Matkusjoki. Alueen vesistöistä löytyy vahvoja hauki- ja kuhakantoja.