Iisalmen reitti

 

Järvenpää, Sonkajärvi

Yleistiedot ja sijainti

Järvenpään pohjavesialue sijaitsee Pyöreejoen ja Talasjoen välisellä alueella Sonkajärven kunnan pohjoisosassa noin 30 kilometrin päässä kunnan keskustaajamasta. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,1 km2 ja siellä muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 268 m3/vrk. Järvenpään pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli pohjavettä purkava.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääosin karkearakeisia maalajeja, mutta sieltä löytyy vähäisissä määrin myös paksua turvetta ja sekalajitteisia maalajeja.

Kallioperä koostuu tonaliittis-trondjhemiittisesta tai granodioriittisesta migmatiitista.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n omistama Järvenpään vedenottamo.

Lisätietoja

Sonkajärven kunta, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)

Järvenpään pohjavesialueen raakaveden laatu sekä Järvenpään vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):