Iisalmen reitti

 

Raudanvesi

Pinta-ala: 907 ha
Syvyys: 12,6 m
Keskisyvyys: 2,4 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 2,5 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 238 km2
Kunta: Sonkajärvi, Kajaani

Raudanvesi on suurehko erämaajärvi Kainuun (Kajaani) ja Pohjois-Savon (Sonkajärvi) rajalla. Järven eteläpuolella sijaitsee Kilposuon luonnonsuojelualue.

Raudanvesi kokoaa Sonkajärven reitin valuma-alueen koillisnurkan latvavedet; Iso ja Pieni Viinijärven sekä Venejärven vedet Venejoen kautta, ja Lahnasjärven sekä Leväsen vedet Lahnasjoen ja Leväsenjoen kautta. Raudanveden laskujoki on Raudanjoki, joka virtaa Sukevanjärveen.

Vedenlaatu

Raudanvesi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta n. 45 % Raudanveteen tulevasta fosforista tulee metsätaloudesta ja loput käytännössä luonnonhuuhtouman sekä ilmalaskeuman kautta. Veden korkea humuspitoisuus vaikuttaa jääpeitteisenä aikana järven luode-kaakko suuntaisessa kapeassa syvänteessä pohjan läheisen vesikerroksen happipitoisuuteen; eloperäinen aines kuluttaa hajotessaan hapen vähiin.


Raudanveden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Raudanvesi 174 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Raudanvesi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Raudanvesi 174 (12,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Raudanvesi 174 (12,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 12 m (haetaan 11 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
28.08.19841.0144Kokonaisfosfori
28.08.19843.0342Kokonaisfosfori
28.08.19846.0642Kokonaisfosfori
28.08.198410.01030Kokonaisfosfori
28.08.198411.11111Kokonaisfosfori
25.02.19851.0144Kokonaisfosfori
25.02.198511.51153Kokonaisfosfori
01.08.19851.0138Kokonaisfosfori
01.08.19853.0336Kokonaisfosfori
01.08.19856.0640Kokonaisfosfori
01.08.198510.01039Kokonaisfosfori
01.08.198511.21146Kokonaisfosfori
08.03.19881.0130Kokonaisfosfori
08.03.19883.0332Kokonaisfosfori
08.03.19886.0637Kokonaisfosfori
08.03.198810.01061Kokonaisfosfori
08.03.198811.01167Kokonaisfosfori
02.02.19981.0131Kokonaisfosfori
02.02.19986.0637Kokonaisfosfori
02.02.199812.11297Kokonaisfosfori
26.02.20021.0132Kokonaisfosfori
26.02.200211.81166Kokonaisfosfori
15.07.20021.0127Kokonaisfosfori
15.07.200211.21140Kokonaisfosfori
03.10.20051.0132Kokonaisfosfori
03.10.200511.01132Kokonaisfosfori
08.03.20101.0126Kokonaisfosfori
08.03.20105.0527Kokonaisfosfori
08.03.201011.81168Kokonaisfosfori
19.08.20101.0136Kokonaisfosfori
19.08.20105.0534Kokonaisfosfori
19.08.201011.81134Kokonaisfosfori
14.10.20101.0136Kokonaisfosfori
14.10.201012.11237Kokonaisfosfori
07.03.20111.0129Kokonaisfosfori
07.03.20116.0632Kokonaisfosfori
07.03.201112.01271Kokonaisfosfori
06.06.20111.0130Kokonaisfosfori
06.06.20116.0629Kokonaisfosfori
06.06.201112.01228Kokonaisfosfori
12.07.201112.01247Kokonaisfosfori
12.07.20111.0127Kokonaisfosfori
12.07.20116.0637Kokonaisfosfori
04.09.20116.0636Kokonaisfosfori
10.08.20221.0127Kokonaisfosfori
10.08.20225.0527Kokonaisfosfori
10.08.202212.01245Kokonaisfosfori
08.11.20221.0135Kokonaisfosfori
08.11.202211.01133Kokonaisfosfori