Iisalmen reitti

 

Ala-Varpanen

Pinta-ala: 138 ha
Syvyys: 7 m
Keskisyvyys: 2,3 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 1 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 96 km2
Kunta: Iisalmi

Ala-Varpanen sijaitsee Iisalmen itäosassa Varpasen kylässä. Ylä-Varpanen laskee siihen Välijoen kautta. Ala-Varpasesta lähtee Varpasjoki, joka virtaa Hernejärveen.

Vedenlaatu

Ala-Varpanen on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Ala-Varpanen on arvioitu olevan hyvässä ekologisessa tilassa. Arviolta noin puolet järveen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtoumasta ja puolet ihmisperäisestä toiminnasta, josta suurin osuus on peltoviljelyllä.

Ala-Varpasella tehtiin kunnostustöitä 2010-luvun vaihteessa. Tuolloin rakennettiin pohjapato järven luusuaan, kolme laskeutusallasta ja pintavalutuskenttää Ala-Varpaseen laskevien purojen yhteyteen sekä veden virtauksen parantamiseksi rumpu Suursaaren tiepenkereeseen. Lisäksi vesialueella tehtiin ruoppauksia ja vesikasvillisuuden poistamista.


Ala-Varpasen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Ala-Varpanen 048 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Ala-Varpanen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Varpanen 048 (7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Ala-Varpanen 048 (7 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
14.04.19861.0127Kokonaisfosfori
14.04.19866.0644Kokonaisfosfori
18.04.19911.0152Kokonaisfosfori
18.04.19917.0741Kokonaisfosfori
30.07.19911.0138Kokonaisfosfori
30.07.19916.0636Kokonaisfosfori
24.03.19921.0135Kokonaisfosfori
24.03.19926.0640Kokonaisfosfori
13.07.19921.0134Kokonaisfosfori
13.07.19925.5531Kokonaisfosfori
04.08.19971.0166Kokonaisfosfori
04.08.19975.0533Kokonaisfosfori
17.02.19981.0129Kokonaisfosfori
17.02.19986.1648Kokonaisfosfori
03.08.19991.0142Kokonaisfosfori
03.08.19996.3662Kokonaisfosfori
15.08.20001.0137Kokonaisfosfori
15.08.20006.3640Kokonaisfosfori
21.02.20021.0132Kokonaisfosfori
21.02.20026.0641Kokonaisfosfori
10.07.20021.0136Kokonaisfosfori
10.07.20026.4652Kokonaisfosfori
09.03.20051.0138Kokonaisfosfori
09.03.20053.0344Kokonaisfosfori
09.03.20056.2663Kokonaisfosfori
11.08.20051.0140Kokonaisfosfori
11.08.20053.0342Kokonaisfosfori
11.08.20056.0640Kokonaisfosfori
06.03.20061.0129Kokonaisfosfori
06.03.20063.0333Kokonaisfosfori
06.03.20066.0640Kokonaisfosfori
01.08.20061.0142Kokonaisfosfori
01.08.20063.0339Kokonaisfosfori
01.08.20066.0652Kokonaisfosfori
29.01.20081.0125Kokonaisfosfori
29.01.20086.4639Kokonaisfosfori
27.01.20091.0134Kokonaisfosfori
27.01.20096.4647Kokonaisfosfori
11.03.20091.0130Kokonaisfosfori
11.03.20096.8669Kokonaisfosfori
26.03.20091.0129Kokonaisfosfori
26.03.20096.4659Kokonaisfosfori
22.03.20121.0126Kokonaisfosfori
22.03.20123.0330Kokonaisfosfori
22.03.20126.2674Kokonaisfosfori
06.08.20121.0152Kokonaisfosfori
06.08.20123.0336Kokonaisfosfori
06.08.20126.1636Kokonaisfosfori
27.02.20131.0129Kokonaisfosfori
27.02.20136.0650Kokonaisfosfori
16.07.20131.0135Kokonaisfosfori
16.07.20135.9537Kokonaisfosfori
06.08.20131.0136Kokonaisfosfori
06.08.20136.2661Kokonaisfosfori
10.03.20151.0122Kokonaisfosfori
10.03.20153.0330Kokonaisfosfori
10.03.20156.3637Kokonaisfosfori
07.07.20151.0132Kokonaisfosfori
07.07.20153.0331Kokonaisfosfori
07.07.20155.9533Kokonaisfosfori
19.08.20151.0132Kokonaisfosfori
19.08.20153.0331Kokonaisfosfori
19.08.20156.1648Kokonaisfosfori
20.03.20181.0123Kokonaisfosfori
20.03.20183.0328Kokonaisfosfori
20.03.20186.2662Kokonaisfosfori
18.07.20181.0129Kokonaisfosfori
18.07.20183.0337Kokonaisfosfori
18.07.20186.0636Kokonaisfosfori
20.08.20181.0128Kokonaisfosfori
20.08.20183.0329Kokonaisfosfori
20.08.20186.0630Kokonaisfosfori
30.03.20221.0123Kokonaisfosfori
30.03.20226.5636Kokonaisfosfori
21.07.20221.0133Kokonaisfosfori
21.07.20226.0634Kokonaisfosfori
11.08.20221.0131Kokonaisfosfori
11.08.20226.2637Kokonaisfosfori