Iisalmen reitti

 

Leväsenjoki-Lahnasjoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 5,2 km
Valuma-alueen pinta-ala: 80 km2
Kunta: Kajaani
Jokityyppi: Pienet turvemaiden joet

Leväsenjoki-Lahnasjoki kokoaa Iisalmen reitin koillisnurkassa sijaitsevien Lahnasjärven, Poikkipuolisen sekä Sulatuksen vedet ja laskee Raudanveteen.