Iisalmen reitti

 

Luotosenkangas, Sonkajärvi

Yleistiedot ja sijainti

Luotosenkankaan 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 15 kilometriä kaakkoon Sonkajärven kunnan keskustaajamasta.

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,65 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 414 m3/vrk. Virtauskuvaltaan alue on antikliininen eli pohjavettä purkava. Pohjavesi purkautuu pääasiassa alueen lounaispuolella sijaitsevalle suolle. Alueella sijaitsee metsä- ja vesilain nojalla suojeltu lähteikkö, jonka luonnontilaa metsäojitus on osittain muuttanut.

Maa- ja kallioperä

Luotosenkankaan pohjavesialue liittyy katkonaiseen harjujaksoon katkonaiseen harjujaksoon, joka kulkee Lapinlahden kunnan Varpaisjärven kirkolta pohjoiseen ja Luotosenkoskelta edelleen Sonkajärven kirkolle. Maaperän materiaali on pohjavesialueen pintaosissa hiekkaa ja muutaman metrin syvyydeltä alkaen soraista ja kivistä hiekkaa. Moreenimaisia alueita löytyy paikoitellen.

Alueen kallioperä koostuu pääosin tonaliittis-tronthjemiittisesta migmaatista tai graniotiidista.

Käyttö

Alueella sijaitsee Luotosenkankaan vesihuolto-osuuskunnan vedenottamo.

Lisätietoja

Sonkajärven kunta, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)