Iisalmen reitti

 

Pyöreiseltä Ala-Pitkälle

Naarvanjoen valuma-alue (218,55 km2) sijaitsee pääosin Lapinlahden kunnan alueella, mutta eteläosistaan hieman myös Siilinjärven  kunnan ja Kuopion kaupungin alueella. Valuma-alue on vähäjärvinen järvisyyden ollessa 2,92 %. Alueen halki virtaa jokiketju Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki, Alapitkänjoki, Naarvanjoki, joka saa alkunsa Pyöreinen-järvestä. Muita järviä alueella ovat mm. Ala-Pitkä sekä Naarvanjärvi.


Ala-Pitkänjoki virtaa Naarvanjoen valuma-alueen halki.

Pyöreinen
Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki
Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki
Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki
Ala-Pitkä
Alapitkänjoki
Naarvanjärvi
Naarvanjoki


Talvinen Naarvanjokilaakso.

Naarvanjoen valuma-alueen tärpit:

Naarvanjoki kokoaa vetensä kolmen kunnan alueelta (Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio)

Ala-Pitkänjoen Korkeakoskessa sijaitsee 1920-luvulla rakennettu pieni voimalaitos

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Naarvanjoen valuma-alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).