Iisalmen reitti

 

Reheviä vesiä Kiuruveden ja Iisalmen välillä

Poroveden alue (543,89 km2) sijaitsee Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien alueella. Alueen lounaiskulma ulottuu vähäisiltä osin myös Pielaveden kunnan alueelle. Verrattuna yläpuolisiin valuma-alueisiin, on Poroveden alueen järvisyys jo korkeampaa luokkaa ollen 12,82 %. Veneellä pääsee Kiuruvedelle saakka; väylän syvyys 1,2 metriä.

Kiuruvesi-järvi vuonna 2007, kuvaussuunta kaakosta luoteeseen. Etualalla Tikkalanniemi ja Kiurujoen joenniska. Yläkolmanneksen rajaa Lapinsalmi, jonka kautta kulkee Iisalmi-Ylivieska rautatie. Taustalla näkyy Syväinsaari ja sen takana häämöttää Kiuruveden taajama.

Majoonjärvi
Ala-Haajainen
Pörsä
Pitkänjärvi
Haukijoki
Haukijoki
Haapajärvi
Porovesi

Kolmen virran järvi – Porovesi

Poroveden alueen keskusjärvenä toimii Porovesi, johon laskee lännestä Kihlovirran kautta Haapajärvi, johon taas Kiurujoen kautta laskee Kiuruvesi. Poroveteen laskee myös idästä Sonkajärven reitin valuma-alue Paloisvirran kautta sekä pohjoisesta Iso-Iin alue Koljonvirran kautta. Pohjoisesta Poroveteen laskee myös Ylä-Haajainen ja Ala-Haajainen Haajaistenjoen ja Joutsenjoen kautta.

Haapajärvi kerää eteläpuoleltaan Pitkänjärven sekä Pörsän vedet Haukijokea pitkin.

Kiuruveteen laskee etelän suunnasta Majoonjärvi Majoonpuroa ja Kourupuroa pitkin.

Porovesi laskee Nerkoonjärveen ja Onkiveden alueelle Peltosalmen kautta.

Poroveden alueen tärpit:

Porovesi kokoaa yläpuolisten alueiden vedet Kihlovirran, Koljonvirran ja Paloisvirran kautta

Runnin terveyslähde Kiurujoen rannalla tunnettu jo 1750-luvulta saakka

Haapajärven Savonselkä on arvokas lintujen pesimäalue ja myös tunnettu vaateliaiden vesikasvilajien kasvupaikkana.

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Poroveden alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).