Iisalmen reitti

 

Iso ja Pieni Viinijärvi

Pinta-ala: 130 ha
Syvyys: 3,9 m
Keskisyvyys: 1,6 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 22 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 83 km2
Kunta: Kajaani

Iso ja Pieni Viinijärvi ovat erämaisia matalia ja tummavetisiä järviä Iisalmen reitin latvoilla Kainuun puolella. Ne laskevat Venejärveen.

Vedenlaatu

Iso ja Pieni Viinijärvi ovat lievästi reheviä ja erittäin humuspitoisia.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta n. 40 % Isoon ja Pieneen Viinijärveen tulevasta fosforista tulee metsätaloudesta ja loput käytännössä luonnonhuuhtouman kautta.

 


Ison ja Pienen Viinijärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Iso-Viinijärvi sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Viinijärvi (3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso-Viinijärvi (3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 2 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
11.04.19761.0146Kokonaisfosfori
11.04.19762.0235Kokonaisfosfori
18.12.19941.0115Kokonaisfosfori
18.12.19941.8118Kokonaisfosfori
10.01.20001.0121Kokonaisfosfori
10.01.20002.0224Kokonaisfosfori
26.01.20031.0127Kokonaisfosfori
26.01.20032.0229Kokonaisfosfori
06.03.20111.0120Kokonaisfosfori
06.03.20112.0224Kokonaisfosfori
06.06.20111.0122Kokonaisfosfori
06.06.20112.0218Kokonaisfosfori
17.07.20111.0126Kokonaisfosfori
17.07.20112.0230Kokonaisfosfori
04.09.20111.5145Kokonaisfosfori
09.03.20171.0118Kokonaisfosfori
09.03.20172.0222Kokonaisfosfori
07.06.20171.0116Kokonaisfosfori
07.06.20172.0215Kokonaisfosfori
01.08.20171.0127Kokonaisfosfori
01.08.20172.0221Kokonaisfosfori
25.09.20171.0118Kokonaisfosfori