Iisalmen reitti

 

Levänen

Pinta-ala: 53 ha
Syvyys: 4 m
Keskisyvyys: 1,3 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 22 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 79 km2
Kunta: Kajaani

Levänen sijaitsee Iisalmen reitin latvoilla Kainuun puolella ja laskee Raudanveteen.

Vedenlaatu

Levänen on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin puolet Leväseen tulevasta fosforista tulee luonnonhuuhtouman kautta ja noin 45 % metsätaloudesta.


Leväsen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Levänen sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Levänen (2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Levänen (2 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
15.12.19941.0131Kokonaisfosfori
10.01.20001.0124Kokonaisfosfori
04.02.20031.0144Kokonaisfosfori
07.03.20111.0130Kokonaisfosfori
06.06.20111.0124Kokonaisfosfori
17.07.20111.0137Kokonaisfosfori
05.09.20111.0140Kokonaisfosfori
09.03.20171.0126Kokonaisfosfori
07.06.20171.0120Kokonaisfosfori
01.08.20171.0131Kokonaisfosfori
25.09.20171.0126Kokonaisfosfori