Iisalmen reitti

 

Vesi viimeistelee suomalaisen asumisen idyllin

Koti kaupungissa järven rannalla on tuttu kiteytys suomalaisten unelmakodista. Monelle kelpaa hyvin myös muunlainen asuminen, mutta puhtaiden vesistöjen läheisyys on silti lähellä sydäntä. Ei kai muuten järvinäköalasta oltaisi valmiita maksamaan korkeampaa neliöhintaa?

Erilaisia koteja järvimaisemissa

Yhdyskuntiin kuuluvat myös kylät ja haja-asutusalueet. Iisalmen reitin noin 48 000 asukkaasta taajamissa asuu noin 30 000 asukasta ja kolmannes haja-asutusalueilla. Asutut maaseutualueet ovat reitin ominaispiirre ja voimavara.

Talousvesihuollon kattavuus on alueen vahvuus ja taajamien ulkopuolella myös viemäröintiä on toteutettu hallitusti yleissuunnitelmien pohjalta. Kaavoituksella pyritään ohjaamaan alueiden käyttöä huomioiden entistä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin vesistöt valuma-alueineen sekä paikalliset erityispiirteet.

Vetovoimaa luonnosta

Alueelliset strategiat painottavat vetovoimaista, luontoarvoihin tukeutuvaa ja viihtyisää maaseutua sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamista kaupunki- ja taajamarakenteissa. Rantojen hallittu asuinkäyttö sekä vesistöjen saavutettavuus lisäävät vesien arvoa ja arvostusta sekä vastuullisuutta.

Toimiva vesihuolto on yhdyskuntien edellytys

Pohjavesivarat ovat alueen tärkeä resurssi ja vesihuollossa onkin toteutettu isoja vedenhankintainvestointeja, joita tulee täydentää suunnitelmallisilla kehittämistoimenpiteillä. Riittävä ja laadukas pohjavesi sekä riskitön vesihuolto ovat perustana myös koko alueen elinkeinotoiminnalle.

Toimialan tavoitteet

 
 

1. Pohjaveden laadun ja määrän säilyttäminen

 
 

2. Varma ja riskitön veden toimitus ja laatu

 
 

3. Vesistöjen ja vesiluonnon hyödyntäminen monipuolisesti tavoitteena vesien tilan paraneminen

 
 

4. Vesistöjen käyttökulttuurin kehittäminen