Iisalmen reitti

 

Hiisiharju-Laajakangas, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Hiisiharju-Laajakankaan 2-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 5,5 kilometriä Vieremän kuntataajamasta pohjoiseen/luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on 1,76 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 978 m3/vrk.

Alueen länsirajalla sijaitsee Pieni Hiisijärvi ja itärajalla Hiisijärvi. Pohjoisrajalla virtaa Kotvakkojoki ja eteläosa rajautuu Lehmimäkeen. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Karjumäen 1-luokan pohjavesialue ja eteläpuolella Lehmimäki-Karjalankankaan 1-luokan pohjavesialue.

Hiisiharju-Laajakankaan harjumuodostumassa pohjavesi sijaitsee syvällä ja kyseessä on antikliininen eli purkava akviferi. Pääasiassa pohjaveden purkautumista tapahtuu muodostuman keskiosassa sijaitsevaan Hiisipuroon.

Alueen eteläosassa on suoritettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Maaperä on pääasiassa karkearakeista maalajia, mutta reunaosiltaan alue on huonosti vettä läpäisevien kerroksien peittämä. Alueen kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Kyseessä on 2-luokan pohjavesialue, joten siellä ei ole vedenottotoimintaa. Se kuitenkin soveltuu vedenhankintakäyttöön.