Iisalmen reitti

 

Onkivesi purkaa vetensä Viannankosken kautta

Viannankoskesta purkautuvat Iisalmen reitin vedet laskevat Kallaveden yläosan alueen pohjoisosassa Maaninkajärveen. Luoteesta Maaninkajärven kapeaan Tuovilanlahteen laskee Korkeakoskenjoki, jonka latvavedet saavat alkunsa Pielaveden puolella sijaitsevasta Löytynjärvestä. Maaningan lintujärviin, jotka ovat Natura 2000-alueita, kuuluvat pohjoisesta Maaninkajärveen laskevat Patalahti sekä Patajärvi, ja idän suunnasta Kitujoen kautta virtaavat matalat ja rehevät Lapinjärvet. Lännestä Maaninkajärveen laskee Pieni Maaninkajärvi Maaninkajokea pitkin.

Maaninkajärvi laskee Pieni-Ruokoveteen, jonka koillisosasssa sijaitseva Valkeinen on harjuainesten lähes kokonaan Pieni-Ruokovedestä irtikuroma pikkujärvi. Valkeinen on Natura 2000-suojelualue.

Pieni-Ruokovesi laskee Suuri Ruokoveteen, johon laskee luoteesta Valkeinen, Varpanen, Ylä-Pulkko, Ala-Pulkko järviketjun vedet. Ylä-Pulkkoon laskee myös Saarinen.

Kattilamainen lähes 20 metriä syvä Liesjärvi laskee Suuri Ruokoveteen Liesjokea pitkin lännen/lounaan suunnasta. Etelämpänä myös Hirvijärvi laskee Suuri Ruokoveteen samasta suunnasta.

Löytynjärvi
Patajärvi
Patalahti
Saarinen
Valkeinen
Varpanen
Ylä-Pulkko
Ala-Pulkko
Liesjärvi
Lapinjärvet
Lyhyenjärvi
Hirvijärvi
Pieni-Väärä
Suuri-Palonen
Naarajärvi
Iso-Salinjärvi
Rääpys-Rytky
Rytky
Palosenjoki
Iso-Petäinen
Räimäjärvi
Pitkäjärvi
Valkeinen
Pohjois-Kallavesi

Kallaveden yläosan alue (1060,60 km2) sijaitsee pääpiirteissään Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueella, mutta osin myös Pielaveden kunnan puolella. Alueen järvisyys on 25,23 %.

Järven nimeksi vaihtuu Kallavesi

Petynsaaren eteläpuolella Suuri Ruokoveden nimi muuttuu Pohjois-Kallavedeksi. Siilinjärven kunnan puolelta siihen laskee järviketju Lyhyenjärvi, Pitkäjärvi, Iso-Petäinen, Räimäjärvi.

Palosenjoki taas laskee Pohjois-Kallaveteen lännestä. Se kerää järviketjun Suuri-Palonen, Naarajärvi, Iso Salinjärvi, Rääpys-Rytky vedet. Myös Pieni-Väärä/Väärä laskee vetensä Palosenjoen reitille.

Pitkänmallinen ja yli 20 metriä syvä Rytky laskee itäosastaan Myllyjokea pitkin Kaislasten kautta Pohjois-Kallaveteen.

Kallaveden yläosan alueen tärpit:

Viannankoskessa sijaitsee Viannan voimalaitos

Korkeakoskenjoessa Maaningalla sijaitsee 36 metriä korkea Korkeakosken vesiputous, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 1947

Maaninkajärven Tuovilanlahti olisi itsenäisenä järvenä keskisyvyydeltään Suomen syvin (24 m)

Maaningan lintujärvet (Patajärvi, Patalahti, Lapinjärvet) ovat valtakunnallisia linnustonsuojelukohteita ja Natura 2000-alueita

Siilinjärven Räimänkoskella lipotaan kuoretta keväisin

Palosenjoki virtaa Pohjois-Kallaveteen luonnonsuojelualueiden läpi

Kallan sillat Kuopiossa erottavat Pohjois- ja Etelä-Kallaveden toisistaan

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Kallaveden yläosan alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).