Iisalmen reitti

 

Sukevanjärvi

Pinta-ala: 389 ha
Syvyys: 9 m
Keskisyvyys: 2,3 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 13 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 554 km2
Kunta: Sonkajärvi

Sukevanjärvi sijaitsee Sonkajärvellä Sukevan taajaman länsipuolella. Raudanjoki laskee järveen koillisesta ja Talasjoki luoteesta Talaskankaan suunnalta. Sukevanjärvestä lähtee Tenetinjoki, jonka nimeksi vaihtuu Pieniveden jälkeen Matkusjoki. Matkusjoki on Iisalmen reitin pisin joki.

Hydrologia

Sukevanjärven viipymä on lyhyt, koska järven tilavuuteen verrattuna sen valuma-alue on melko suuri. Järven vedenkorkeutta on nostettu 0,21 metriä vuonna 2010 virkistyskäyttöarvojen, vedenlaadun ja vesimaiseman parantamiseksi. Tämä toteutettiin rakentamalla pohjapato järvestä lähtevään Tenetinjokeen.

Vedenlaatu

Sukevanjärvi on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi. Järven vesi on hyvin tummaa (väriluku ollut kesäaikaan pääosin välillä 200–300 mg Pt/l).

Tilaan vaikuttavat tekijät

Sukevanjärveen tulevasta fosforista noin kolmannes tulee metsätaloudesta ja 1/5 peltoviljelystä. Järven valuma-alueella sijaitsee useita turvetuotantoalueita.


Sukevanjärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Sukevanjärvi 156 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Sukevanjärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa, siikaa ja rapuja. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n vuonna 2018 suorittamissa koekalastuksissa järvestä tavattiin kahdeksan eri kalalajia: ahven, hauki, kiiski, kuha, lahna, pasuri, salakka ja särki.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sukevanjärvi 156 (9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sukevanjärvi 156 (9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 8 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.07.19841.0151Kokonaisfosfori
24.07.19843.0350Kokonaisfosfori
24.07.19846.0657Kokonaisfosfori
24.07.19848.1898Kokonaisfosfori
28.08.19841.0165Kokonaisfosfori
28.08.19843.0362Kokonaisfosfori
28.08.19846.0658Kokonaisfosfori
28.08.19848.0857Kokonaisfosfori
18.02.19851.0144Kokonaisfosfori
18.02.19858.0860Kokonaisfosfori
01.08.19851.0157Kokonaisfosfori
01.08.19853.0355Kokonaisfosfori
01.08.19856.0654Kokonaisfosfori
01.08.19857.9759Kokonaisfosfori
15.04.19861.0152Kokonaisfosfori
15.04.19865.0556Kokonaisfosfori
15.04.19868.0878Kokonaisfosfori
02.06.19861.0138Kokonaisfosfori
02.06.19865.0539Kokonaisfosfori
02.06.19868.0844Kokonaisfosfori
21.04.19871.0170Kokonaisfosfori
21.04.19875.0544Kokonaisfosfori
21.04.19878.0849Kokonaisfosfori
15.09.19871.0141Kokonaisfosfori
15.09.19875.0541Kokonaisfosfori
15.09.19878.0842Kokonaisfosfori
08.03.19881.0138Kokonaisfosfori
08.03.19883.0339Kokonaisfosfori
08.03.19886.0650Kokonaisfosfori
08.03.19888.0881Kokonaisfosfori
20.04.19881.0151Kokonaisfosfori
20.04.19885.0580Kokonaisfosfori
20.04.19888.08100Kokonaisfosfori
25.05.19881.0143Kokonaisfosfori
25.05.19885.0541Kokonaisfosfori
25.05.19888.0842Kokonaisfosfori
19.09.19881.0152Kokonaisfosfori
19.09.19885.0553Kokonaisfosfori
19.09.19888.0852Kokonaisfosfori
10.04.19891.0154Kokonaisfosfori
10.04.19895.0573Kokonaisfosfori
10.04.19898.08130Kokonaisfosfori
25.09.19891.0168Kokonaisfosfori
25.09.19895.0566Kokonaisfosfori
25.09.19898.0865Kokonaisfosfori
06.03.19901.0137Kokonaisfosfori
06.03.19905.0548Kokonaisfosfori
06.03.19908.0860Kokonaisfosfori
13.03.19901.0136Kokonaisfosfori
13.03.19908.0883Kokonaisfosfori
14.06.19901.0134Kokonaisfosfori
14.06.19905.0535Kokonaisfosfori
14.06.19908.0842Kokonaisfosfori
17.07.19901.0146Kokonaisfosfori
17.07.19903.0345Kokonaisfosfori
17.07.19906.0644Kokonaisfosfori
17.07.19907.8746Kokonaisfosfori
13.08.19901.0156Kokonaisfosfori
13.08.19905.0550Kokonaisfosfori
13.08.19908.0858Kokonaisfosfori
05.09.19901.0135Kokonaisfosfori
05.09.19906.0636Kokonaisfosfori
05.09.19908.0834Kokonaisfosfori
05.03.19911.0138Kokonaisfosfori
05.03.19915.0548Kokonaisfosfori
05.03.19917.5754Kokonaisfosfori
12.03.19911.0141Kokonaisfosfori
12.03.19913.0342Kokonaisfosfori
12.03.19916.0651Kokonaisfosfori
12.03.19917.7753Kokonaisfosfori
20.08.19911.0148Kokonaisfosfori
20.08.19915.0549Kokonaisfosfori
20.08.19918.0852Kokonaisfosfori
04.03.19921.0128Kokonaisfosfori
04.03.19925.0535Kokonaisfosfori
04.03.19927.5747Kokonaisfosfori
19.08.19921.0155Kokonaisfosfori
19.08.19925.0554Kokonaisfosfori
19.08.19928.0859Kokonaisfosfori
01.03.19931.0137Kokonaisfosfori
01.03.19935.0558Kokonaisfosfori
01.03.19937.5770Kokonaisfosfori
09.08.19931.0140Kokonaisfosfori
09.08.19935.0528Kokonaisfosfori
09.08.19938.0836Kokonaisfosfori
11.04.19941.01100Kokonaisfosfori
11.04.19945.0567Kokonaisfosfori
11.04.19948.0889Kokonaisfosfori
28.08.19941.0166Kokonaisfosfori
28.08.19945.0541Kokonaisfosfori
28.08.19948.0865Kokonaisfosfori
13.03.19951.0131Kokonaisfosfori
13.03.19955.0540Kokonaisfosfori
13.03.19957.5756Kokonaisfosfori
28.08.19951.0164Kokonaisfosfori
28.08.19955.0566Kokonaisfosfori
28.08.19957.4766Kokonaisfosfori
17.04.19961.0146Kokonaisfosfori
17.04.19965.0551Kokonaisfosfori
17.04.19968.08110Kokonaisfosfori
13.08.19961.0144Kokonaisfosfori
13.08.19965.0550Kokonaisfosfori
13.08.19967.8770Kokonaisfosfori
07.04.19971.0133Kokonaisfosfori
07.04.19975.0546Kokonaisfosfori
07.04.19977.5757Kokonaisfosfori
08.09.19971.0157Kokonaisfosfori
08.09.19975.0554Kokonaisfosfori
08.09.19977.8757Kokonaisfosfori
02.02.19981.0133Kokonaisfosfori
02.02.19987.87110Kokonaisfosfori
06.04.19981.0138Kokonaisfosfori
06.04.19985.0566Kokonaisfosfori
06.04.19987.2765Kokonaisfosfori
14.09.19981.0149Kokonaisfosfori
14.09.19985.0548Kokonaisfosfori
14.09.19987.8749Kokonaisfosfori
29.03.19991.0139Kokonaisfosfori
29.03.19995.0552Kokonaisfosfori
29.03.19997.6775Kokonaisfosfori
05.08.19991.0165Kokonaisfosfori
05.08.19995.0563Kokonaisfosfori
05.08.19997.2764Kokonaisfosfori
29.03.20001.0131Kokonaisfosfori
29.03.20005.0545Kokonaisfosfori
29.03.20007.6754Kokonaisfosfori
12.06.20000.0 - 2.0028Kokonaisfosfori
20.07.20000.0 - 2.0053Kokonaisfosfori
23.08.20001.0162Kokonaisfosfori
23.08.20005.0557Kokonaisfosfori
23.08.20007.5759Kokonaisfosfori
22.03.20011.0126Kokonaisfosfori
22.03.20015.0527Kokonaisfosfori
22.03.20017.3729Kokonaisfosfori
07.08.20011.0148Kokonaisfosfori
07.08.20015.0550Kokonaisfosfori
07.08.20017.5748Kokonaisfosfori
05.03.20021.0135Kokonaisfosfori
05.03.20025.0543Kokonaisfosfori
05.03.20027.4748Kokonaisfosfori
26.08.20021.0164Kokonaisfosfori
26.08.20025.0560Kokonaisfosfori
26.08.20027.0767Kokonaisfosfori
10.03.20031.0134Kokonaisfosfori
10.03.20035.0568Kokonaisfosfori
10.03.20037.3774Kokonaisfosfori
07.08.20031.0155Kokonaisfosfori
07.08.20035.0555Kokonaisfosfori
07.08.20037.5758Kokonaisfosfori
04.03.20041.0132Kokonaisfosfori
04.03.20045.0546Kokonaisfosfori
04.03.20047.5756Kokonaisfosfori
01.07.20041.01350Kokonaisfosfori
01.07.20045.05630Kokonaisfosfori
04.08.20043.03870Kokonaisfosfori
04.08.20048.083400Kokonaisfosfori
18.08.20041.0158Kokonaisfosfori
18.08.20045.0548Kokonaisfosfori
18.08.20048.1851Kokonaisfosfori
10.03.20051.0139Kokonaisfosfori
10.03.20055.0544Kokonaisfosfori
10.03.20057.5756Kokonaisfosfori
08.08.20051.0154Kokonaisfosfori
08.08.20055.0550Kokonaisfosfori
08.08.20057.3753Kokonaisfosfori
03.10.20051.0162Kokonaisfosfori
03.10.20058.0860Kokonaisfosfori
16.03.20061.0132Kokonaisfosfori
16.03.20065.0539Kokonaisfosfori
16.03.20067.0745Kokonaisfosfori
15.08.20061.0159Kokonaisfosfori
15.08.20065.0560Kokonaisfosfori
15.08.20066.9670Kokonaisfosfori
07.03.20071.0131Kokonaisfosfori
07.03.20075.0536Kokonaisfosfori
07.03.20077.4742Kokonaisfosfori
07.08.20071.0139Kokonaisfosfori
07.08.20075.0550Kokonaisfosfori
07.08.20077.8760Kokonaisfosfori
11.03.20081.0127Kokonaisfosfori
11.03.20085.0540Kokonaisfosfori
11.03.20087.8753Kokonaisfosfori
05.08.20081.0132Kokonaisfosfori
05.08.20085.0533Kokonaisfosfori
05.08.20087.5733Kokonaisfosfori
26.03.20091.0132Kokonaisfosfori
26.03.20095.0536Kokonaisfosfori
26.03.20097.6742Kokonaisfosfori
12.08.20091.0150Kokonaisfosfori
12.08.20095.0553Kokonaisfosfori
12.08.20097.3767Kokonaisfosfori
25.02.20101.0132Kokonaisfosfori
25.02.20107.5768Kokonaisfosfori
10.05.20101.0112Kokonaisfosfori
10.05.20105.0514Kokonaisfosfori
10.05.20108.3812Kokonaisfosfori
03.08.20101.0146Kokonaisfosfori
03.08.20105.0548Kokonaisfosfori
03.08.20107.1768Kokonaisfosfori
17.03.20111.0136Kokonaisfosfori
17.03.20115.0549Kokonaisfosfori
17.03.20117.6780Kokonaisfosfori
04.08.20111.0136Kokonaisfosfori
04.08.20115.0539Kokonaisfosfori
04.08.20117.5756Kokonaisfosfori
08.03.20121.0134Kokonaisfosfori
08.03.20125.0540Kokonaisfosfori
08.03.20127.6753Kokonaisfosfori
16.08.20121.0139Kokonaisfosfori
16.08.20125.0550Kokonaisfosfori
16.08.20128.3855Kokonaisfosfori
07.03.20131.0131Kokonaisfosfori
07.03.20135.0537Kokonaisfosfori
07.03.20137.5769Kokonaisfosfori
19.08.20131.0144Kokonaisfosfori
19.08.20135.0540Kokonaisfosfori
19.08.20137.8742Kokonaisfosfori
26.02.20141.0124Kokonaisfosfori
26.02.20145.0528Kokonaisfosfori
26.02.20147.5737Kokonaisfosfori
04.08.20141.0140Kokonaisfosfori
04.08.20145.0552Kokonaisfosfori
04.08.20147.4758Kokonaisfosfori
02.03.20151.0124Kokonaisfosfori
02.03.20155.0536Kokonaisfosfori
02.03.20157.5770Kokonaisfosfori
04.08.20151.0148Kokonaisfosfori
04.08.20155.0546Kokonaisfosfori
04.08.20157.5740Kokonaisfosfori
01.03.20161.0131Kokonaisfosfori
01.03.20165.0537Kokonaisfosfori
01.03.20167.5748Kokonaisfosfori
04.08.20161.0144Kokonaisfosfori
04.08.20165.0549Kokonaisfosfori
04.08.20167.5767Kokonaisfosfori
01.03.20171.0132Kokonaisfosfori
01.03.20175.0546Kokonaisfosfori
01.03.20177.5756Kokonaisfosfori
21.08.20171.0173Kokonaisfosfori
21.08.20175.0565Kokonaisfosfori
21.08.20177.5762Kokonaisfosfori
20.03.20181.0137Kokonaisfosfori
20.03.20185.05110Kokonaisfosfori
20.03.20187.3741Kokonaisfosfori
16.08.20181.0151Kokonaisfosfori
16.08.20185.0552Kokonaisfosfori
16.08.20187.2756Kokonaisfosfori
05.03.20191.0133Kokonaisfosfori
05.03.20195.0545Kokonaisfosfori
05.03.20197.6757Kokonaisfosfori
27.08.20191.0152Kokonaisfosfori
27.08.20195.0554Kokonaisfosfori
27.08.20197.5752Kokonaisfosfori
17.03.20201.0133Kokonaisfosfori
17.03.20205.0550Kokonaisfosfori
17.03.20207.5754Kokonaisfosfori
18.08.20201.0143Kokonaisfosfori
18.08.20205.0549Kokonaisfosfori
18.08.20207.5745Kokonaisfosfori
24.03.20211.0119Kokonaisfosfori
24.03.20215.0524Kokonaisfosfori
24.03.20217.5739Kokonaisfosfori
19.08.20211.0167Kokonaisfosfori
19.08.20215.0567Kokonaisfosfori
19.08.20217.4766Kokonaisfosfori
17.03.20221.0131Kokonaisfosfori
17.03.20225.0543Kokonaisfosfori
17.03.20227.5756Kokonaisfosfori
08.08.20221.0143Kokonaisfosfori
08.08.20225.0544Kokonaisfosfori
08.08.20227.4744Kokonaisfosfori
16.03.20231.0144Kokonaisfosfori
16.03.20235.0553Kokonaisfosfori
16.03.20237.5766Kokonaisfosfori
14.08.20231.0143Kokonaisfosfori
14.08.20237.5754Kokonaisfosfori
14.08.20235.0542Kokonaisfosfori