Iisalmen reitti

 

Hernejärvi

Pinta-ala: 261 ha
Syvyys: 12,1 m
Keskisyvyys: 2,3 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 4 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1264 km2
Kunta: Iisalmi

Hernejärvi on laajan valuma-alueen alapuolinen järvi, jonka viipymä on lyhyt. Matkusjoki laskee järveen pohjoisen suunnasta ja Varpasjoki etelän suunnasta. Hernejärvestä vedet jatkavat Iisalmen suuntaan Koukunjoen kautta.

Hydrologia

Järven vedenpinnan korkeutta on laskettu 1,4 metriä vuonna 1933. Vuonna 2000 järven vedenpinnan korkeutta nostettiin pohjapadolla 0,11 metriä tavoitteena umpeenkasvun estäminen, vesitilavuuden lisääminen ja järven happitalouden parantaminen.

Vedenlaatu

Hernejärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Hernejärveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisestä toiminnasta; eniten peltoviljelystä ja metsätaloudesta. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan. Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 20 %.

Hernejärveä on kunnostettu vuosina 1998–2005. Vedenpinnan korkeuden noston lisäksi järvellä on tehty ruoppauksia, vesikasvillisuuden poistoa sekä toteutettu kalataloudellinen kunnostus. Lisäksi järvelle on rakennettu venevalkama.


Hernejärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Hernejärvi 026 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Hernejärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Hernejärvi 026 (11,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Hernejärvi 026 (11,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 11 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
18.06.19841.0132Kokonaisfosfori
18.06.19843.0329Kokonaisfosfori
18.06.19846.0632Kokonaisfosfori
18.06.198410.81040Kokonaisfosfori
25.07.19841.0140Kokonaisfosfori
25.07.19843.0344Kokonaisfosfori
25.07.19846.0649Kokonaisfosfori
25.07.198410.81058Kokonaisfosfori
29.08.19841.0144Kokonaisfosfori
29.08.19843.0346Kokonaisfosfori
29.08.19846.0664Kokonaisfosfori
29.08.198410.81084Kokonaisfosfori
13.03.19851.0154Kokonaisfosfori
13.03.198510.91062Kokonaisfosfori
01.08.19851.0142Kokonaisfosfori
01.08.19853.0340Kokonaisfosfori
01.08.19856.0650Kokonaisfosfori
01.08.198510.81069Kokonaisfosfori
30.03.19871.0138Kokonaisfosfori
30.03.19876.0640Kokonaisfosfori
30.03.198710.81059Kokonaisfosfori
02.06.19871.0130Kokonaisfosfori
02.06.19876.0627Kokonaisfosfori
02.06.198711.21140Kokonaisfosfori
29.07.19871.0134Kokonaisfosfori
29.07.19876.0637Kokonaisfosfori
29.07.198711.11164Kokonaisfosfori
09.09.19871.0160Kokonaisfosfori
09.09.19876.0661Kokonaisfosfori
09.09.198711.61162Kokonaisfosfori
04.11.19871.0154Kokonaisfosfori
04.11.19876.0656Kokonaisfosfori
04.11.198711.21157Kokonaisfosfori
10.03.19881.0143Kokonaisfosfori
10.03.19883.0343Kokonaisfosfori
10.03.19886.0656Kokonaisfosfori
10.03.198810.91081Kokonaisfosfori
27.06.19891.0145Kokonaisfosfori
27.06.19893.0345Kokonaisfosfori
27.06.19896.0650Kokonaisfosfori
27.06.198911.01196Kokonaisfosfori
05.10.19891.0163Kokonaisfosfori
05.10.19893.0362Kokonaisfosfori
05.10.19896.0666Kokonaisfosfori
05.10.198911.01172Kokonaisfosfori
12.03.19901.0147Kokonaisfosfori
12.03.19903.0346Kokonaisfosfori
12.03.19906.0650Kokonaisfosfori
12.03.199010.01061Kokonaisfosfori
12.03.199011.11179Kokonaisfosfori
18.07.19901.0149Kokonaisfosfori
18.07.19903.0345Kokonaisfosfori
18.07.19906.0646Kokonaisfosfori
18.07.199010.61073Kokonaisfosfori
06.09.19901.0148Kokonaisfosfori
06.09.19903.0346Kokonaisfosfori
06.09.19906.0647Kokonaisfosfori
06.09.199010.910180Kokonaisfosfori
05.03.19911.0149Kokonaisfosfori
05.03.19913.0345Kokonaisfosfori
05.03.19916.0649Kokonaisfosfori
05.03.199110.71061Kokonaisfosfori
24.07.19911.0143Kokonaisfosfori
24.07.19913.0343Kokonaisfosfori
24.07.19916.0643Kokonaisfosfori
24.07.199110.01050Kokonaisfosfori
24.07.199111.41169Kokonaisfosfori
10.03.19921.0136Kokonaisfosfori
10.03.19923.0334Kokonaisfosfori
10.03.19926.0645Kokonaisfosfori
10.03.199211.01193Kokonaisfosfori
01.07.19921.0147Kokonaisfosfori
01.07.19923.0344Kokonaisfosfori
01.07.19926.0643Kokonaisfosfori
01.07.199210.81056Kokonaisfosfori
28.09.19921.0163Kokonaisfosfori
28.09.19923.0362Kokonaisfosfori
28.09.19926.0663Kokonaisfosfori
28.09.199211.71162Kokonaisfosfori
06.07.19931.0136Kokonaisfosfori
06.07.19933.0334Kokonaisfosfori
06.07.19936.0641Kokonaisfosfori
06.07.199310.91078Kokonaisfosfori
18.02.19981.0144Kokonaisfosfori
18.02.199810.81093Kokonaisfosfori
25.02.20021.0143Kokonaisfosfori
25.02.200210.810120Kokonaisfosfori
11.07.20021.0147Kokonaisfosfori
11.07.200210.71071Kokonaisfosfori
12.02.20081.0130Kokonaisfosfori
12.02.200811.111110Kokonaisfosfori
14.07.20081.0134Kokonaisfosfori
14.07.200811.11194Kokonaisfosfori
10.03.20101.0134Kokonaisfosfori
10.03.20105.0541Kokonaisfosfori
10.03.201011.011120Kokonaisfosfori
03.08.20101.0148Kokonaisfosfori
19.08.20101.0157Kokonaisfosfori
19.08.20105.0543Kokonaisfosfori
19.08.201011.011160Kokonaisfosfori
27.02.20131.0139Kokonaisfosfori
27.02.20135.0540Kokonaisfosfori
27.02.201311.011120Kokonaisfosfori
22.07.20131.0150Kokonaisfosfori
22.07.20135.0549Kokonaisfosfori
22.07.201311.11183Kokonaisfosfori
19.08.20131.0149Kokonaisfosfori
19.08.20135.0549Kokonaisfosfori
19.08.201310.81098Kokonaisfosfori
27.02.20141.0129Kokonaisfosfori
27.02.20145.0533Kokonaisfosfori
27.02.201411.11181Kokonaisfosfori
15.07.20141.0145Kokonaisfosfori
15.07.20145.0540Kokonaisfosfori
15.07.201411.011100Kokonaisfosfori
18.08.20141.0141Kokonaisfosfori
18.08.20145.0551Kokonaisfosfori
18.08.201410.81098Kokonaisfosfori
16.02.20161.0135Kokonaisfosfori
16.02.20165.0538Kokonaisfosfori
16.02.201611.211120Kokonaisfosfori
11.07.20161.0181Kokonaisfosfori
11.07.20165.0540Kokonaisfosfori
11.07.201611.41163Kokonaisfosfori
08.08.20161.0145Kokonaisfosfori
08.08.20165.0544Kokonaisfosfori
08.08.201611.11177Kokonaisfosfori
27.02.20191.0133Kokonaisfosfori
27.02.20195.0537Kokonaisfosfori
27.02.201910.01060Kokonaisfosfori
27.02.201911.011110Kokonaisfosfori
16.07.20191.0145Kokonaisfosfori
16.07.20195.0539Kokonaisfosfori
16.07.201910.81086Kokonaisfosfori
22.08.20191.0141Kokonaisfosfori
22.08.20195.0539Kokonaisfosfori
22.08.201910.610180Kokonaisfosfori
24.02.20221.0135Kokonaisfosfori
24.02.20225.0534Kokonaisfosfori
24.02.202211.51192Kokonaisfosfori
21.07.20221.0151Kokonaisfosfori
21.07.20225.0539Kokonaisfosfori
21.07.202210.81076Kokonaisfosfori
17.08.20221.0149Kokonaisfosfori
17.08.20225.0541Kokonaisfosfori
17.08.202210.81046Kokonaisfosfori
17.08.20221.0149Kokonaisfosfori
17.08.20225.0541Kokonaisfosfori
17.08.202210.81046Kokonaisfosfori