Iisalmen reitti

 

Matkusjoki

Ekologinen tila: Yläosa: Hyvä, Alaosa: Tyydyttävä
Pituus: 45,4 km
Valuma-alueen pinta-ala: 1063 km2
Kunta: Sonkajärvi
Jokityyppi: Yläosa: Keskisuuret turvemaiden joet, Alaosa: Suuret turvemaiden joet

Matkusjoki virtaa Sukevan eteläpuolella sijaitsevasta Pienivedestä Iisalmen Hernejärveen. Se on Iisalmen reitin valuma-alueen pisin joki.

Matkusjoen virtaamia sen keskivaiheilla sijaitsevan Sonkajärven luusuasta mitattuna löytyy SYKEn rekisteristä vuodesta 1966 alkaen. Keskivirtaama on ollut 11 m3/s, keskiylivirtaama 87 m3/s ja keskialivirtaama 1,4 m3/s. Suurin virtaama on ollut 148 m3/s (toukokuussa 1969) ja pienin 0,2 m3/s (elokuussa 1969).

Matkusjoen Sonkakoskessa on pieni vesivoimalaitos, joka toimii Sonkakosken myllyn yhteydessä. Mylly on perustettu paikalle 1892. Matkusjokea on perattu vuonna 1940, jolloin toteutettiin myös Sonkajärven lasku (1,5 m).

Kalastus & kalasto

Matkusjoki kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Jokeen on 2010-luvulla istutettu kirjolohta, taimenta, harjusta, kuhaa, siikaa ja rapuja.

Näytteenottopisteen Matkusjoki 2 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Matkusjoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Matkusjoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
29.10.19810.3057Kokonaisfosfori
26.11.19811.0150Kokonaisfosfori
14.12.19811.0152Kokonaisfosfori
28.01.19821.0153Kokonaisfosfori
08.03.19820.7051Kokonaisfosfori
19.04.19820.1071Kokonaisfosfori
16.02.19980.5040Kokonaisfosfori
25.03.20091.0134Kokonaisfosfori
05.05.20091.0159Kokonaisfosfori
26.08.20090.4044Kokonaisfosfori
26.10.20090.5053Kokonaisfosfori
13.03.20120.7034Kokonaisfosfori
09.05.20121.0137Kokonaisfosfori
15.08.20121.0157Kokonaisfosfori
15.10.20121.0156Kokonaisfosfori
15.10.20131.0156Kokonaisfosfori
02.03.20160.6031Kokonaisfosfori
15.05.20161.0137Kokonaisfosfori
09.08.20161.0148Kokonaisfosfori
03.10.20161.0147Kokonaisfosfori
06.03.20190.5034Kokonaisfosfori
22.05.20190.5033Kokonaisfosfori
27.08.20190.1038Kokonaisfosfori
21.10.20191.0176Kokonaisfosfori