Iisalmen reitti

 

Matkusjoki

Ekologinen tila: Yläosa: Hyvä, Alaosa: Tyydyttävä
Pituus: 45,4 km
Valuma-alueen pinta-ala: 1063 km2
Kunta: Sonkajärvi
Jokityyppi: Yläosa: Keskisuuret turvemaiden joet, Alaosa: Suuret turvemaiden joet

Matkusjoki virtaa Sukevan eteläpuolella sijaitsevasta Pienivedestä Iisalmen Hernejärveen. Se on Iisalmen reitin valuma-alueen pisin joki.

Matkusjoen virtaamia sen keskivaiheilla sijaitsevan Sonkajärven luusuasta mitattuna löytyy SYKEn rekisteristä vuodesta 1966 alkaen. Keskivirtaama on ollut 11 m3/s, keskiylivirtaama 87 m3/s ja keskialivirtaama 1,4 m3/s. Suurin virtaama on ollut 148 m3/s (toukokuussa 1969) ja pienin 0,2 m3/s (elokuussa 1969).

Matkusjoen Sonkakoskessa on pieni vesivoimalaitos, joka toimii Sonkakosken myllyn yhteydessä. Mylly on perustettu paikalle 1892. Matkusjokea on perattu vuonna 1940, jolloin toteutettiin myös Sonkajärven lasku (1,5 m).

Kalastus & kalasto

Matkusjoki kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Jokeen on 2010-luvulla istutettu kirjolohta, taimenta, harjusta, kuhaa, siikaa ja rapuja.

Näytteenottopisteen Matkusjoki 2 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Matkusjoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Matkusjoki 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 1 m (haetaan 1 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
29.10.19810.3057Kokonaisfosfori
26.11.19811.0150Kokonaisfosfori
14.12.19811.0152Kokonaisfosfori
28.01.19821.0153Kokonaisfosfori
08.03.19820.7051Kokonaisfosfori
19.04.19820.1071Kokonaisfosfori
16.02.19980.5040Kokonaisfosfori
25.03.20091.0134Kokonaisfosfori
05.05.20091.0159Kokonaisfosfori
26.08.20090.4044Kokonaisfosfori
26.10.20090.5053Kokonaisfosfori
13.03.20120.7034Kokonaisfosfori
09.05.20121.0137Kokonaisfosfori
15.08.20121.0157Kokonaisfosfori
15.10.20121.0156Kokonaisfosfori
15.10.20131.0156Kokonaisfosfori
02.03.20160.6031Kokonaisfosfori
15.05.20161.0137Kokonaisfosfori
09.08.20161.0148Kokonaisfosfori
03.10.20161.0147Kokonaisfosfori
06.03.20190.5034Kokonaisfosfori
22.05.20190.5033Kokonaisfosfori
27.08.20190.1038Kokonaisfosfori
21.10.20191.0176Kokonaisfosfori
30.03.20220.5036Kokonaisfosfori
01.06.20220.6034Kokonaisfosfori
18.08.20220.1041Kokonaisfosfori
25.10.20220.2050Kokonaisfosfori