Iisalmen reitti

 

Oravijärvi

Pinta-ala: 107 ha
Syvyys: 5,5 m
Keskisyvyys: 1,3 m
Järvityyppi: Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 26 km2
Kunta: Sonkajärvi, Vieremä

Oravijärvi sijaitsee Vieremän ja Sonkajärven kuntien rajalla Matkusjoen länsipuolella. Se laskee Oravijokea pitkin Ylä-Venäänjärveen, joka on Matkusjoessa oleva järvilaajentuma.

Vedenlaatu

Oravijärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta n. 60 % Oravijärveen tulevasta fosforista on peräisin luonnonhuuhtoumasta. Ihmisperäisestä toiminnasta suurin osuus on metsätaloudella ja sen jälkeen peltoviljelyllä.


Oravijärven valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Oravijärvi 146 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Oravijärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

 

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Oravijärvi 146 (5,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Oravijärvi 146 (5,5 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 4 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.03.19851.0132Kokonaisfosfori
06.03.19854.5439Kokonaisfosfori
03.02.19981.0133Kokonaisfosfori
03.02.19984.5443Kokonaisfosfori
26.02.20021.0128Kokonaisfosfori
26.02.20024.7439Kokonaisfosfori
15.07.20021.0130Kokonaisfosfori
15.07.20024.7434Kokonaisfosfori
05.03.20091.0133Kokonaisfosfori
05.03.20094.8452Kokonaisfosfori
20.07.20091.0133Kokonaisfosfori
20.07.20094.8444Kokonaisfosfori
11.03.20151.0120Kokonaisfosfori
11.03.20153.0330Kokonaisfosfori
11.03.20154.8440Kokonaisfosfori
21.07.20151.0129Kokonaisfosfori
21.07.20153.0329Kokonaisfosfori
21.07.20154.8432Kokonaisfosfori
27.02.20181.0120Kokonaisfosfori
27.02.20183.0330Kokonaisfosfori
27.02.20184.7438Kokonaisfosfori
12.07.20181.0133Kokonaisfosfori
12.07.20183.0330Kokonaisfosfori
12.07.20184.9436Kokonaisfosfori