Iisalmen reitti

 

Puhdas järviluonto vetää puoleensa

Matkailukysynnän trendeissä korostuvat tällä hetkellä aidot luontoelämykset, yksilölliset palvelut, merkityksellisyys, perinteet ja hyvinvointi. Kaikkiin näihin on mahdollista tarttua Iisalmen reitillä. Puitteiden tosin pitää olla kunnossa – myös vesistöissä.

Keskeinen matkailun muoto Iisalmen reitillä on mökkimatkailu. Alueella on noin 4000 vapaa-ajan asuntoa, joiden omistajista suuri osa asuu alueen ulkopuolella. Luonteenomaista vapaa-ajan asunnon omistajille on kuitenkin sukulaisuusside alueeseen. Alle joka kymmenes matkailija käyttää maksullista majoitusta. Taajamien lisäksi alueella on runsaasti mökkimajoitusta tarjoavia yrityksiä, jotka sijaitsevat vesistöjen äärellä. Alueen kylpylätoiminta hyödyntää vettä ja maaseutualuetta. Ohjelmapalveluiden osuus on pieni, mutta vakiintunut.

Tapahtumat ja käyntikohteet kiinnostavat

Alueella järjestetään monipuolisesti kesätapahtumia, joiden yhteinen osallistujamäärä on useita kymmeniä tuhansia henkilöitä. Iisalmen reitillä on paljon erityisesti vesimaisemaan liittyviä kulttuurikohteita.

Matkailulla on vahva vuorovaikutus virkistyskäytön kanssa ja sektorit hyödyntävätkin samoja vesien tuottamia ekosysteemipalveluita. Lisäksi matkailun edellytyksenä on elinkeinotoiminnan menestyminen. Ylä-Savon alueen matkailutulo on yli 80 miljoonaa euroa.

Tutustu alueen tapahtumiin ja matkailutarjontaan tarkemmin osoitteesta: www.iisalmijatienoot.fi

Vesien hyödyntämistä matkailussa kannattaa kehittää

Iisalmen reitin alueelle tyypillistä on vesistöjen läheisyys ja elinvoimainen maaseutumaisema. Reitti on osa Saimaalle ja Itämereen saakka ulottuvaa Vuoksen vesistöaluetta. Alueen vesien hyödyntämistä matkailussa on mahdollista lisätä vesireittien ja niiden palveluiden saavutettavuudella, kalavarojen hyödyntämisellä, tapahtumien liittämisellä vesistöihin sekä verkostoitumisella yli toimialarajojen.

Kestävän vapaa-ajankalastuksen kehittäminen houkuttelee kalastajia myös alueen ulkopuolelta. Alueen kalavarat mahdollistavat myös erilaistettujen kalastuskohteiden toteuttamisen kalastusmatkailun ja matkailukalastuksen sekä yleisesti vapaa-ajankalastuksen ympärivuotiseen käyttöön.

Kalavarojen kestävän hyödyntämisen kehittäminen tulee toteuttaa yhteistyössä kalatalouden ja virkistyskäyttäjien kanssa tukeutuen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Toimialan tavoitteet

 
 

1. Vesien tarjoamien matkailumahdollisuuksien aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen

Lue lisää
 
 

2. Kalastusmatkailun ja matkailukalastuksen imagon parantaminen sekä kestävän vapaa-ajankalastuksen tavoitteellinen kehittäminen

Lue lisää
 
 

3. Matkailijoiden määrän lisääminen

Lue lisää