Iisalmen reitti

 

Puhdas järviluonto vetää puoleensa

Matkailukysynnän trendeissä korostuvat tällä hetkellä aidot luontoelämykset, yksilölliset palvelut, merkityksellisyys, perinteet ja hyvinvointi. Kaikkiin näihin on mahdollista tarttua Iisalmen reitillä. Puitteiden tosin pitää olla kunnossa – myös vesistöissä.

Ylä-Savon suurin matkailun muoto on mökkimatkailu. Alueella on noin 7000 vapaa-ajan asuntoa, joiden omistajista noin 70 % asuu alueen ulkopuolella. Luonteenomaista on kuitenkin sukulaisuusside alueeseen. Alle joka kymmenes matkailija käyttää maksullista majoitusta. Taajamien lisäksi alueella on runsaasti mökkimajoitusta tarjoavia yrityksiä, jotka sijaitsevat vesistöjen äärellä. Alueen kylpylätoiminta hyödyntää vettä ja maaseutualuetta. Ohjelmapalveluiden osuus on pieni, mutta vakiintunut.

Tapahtumat ja käyntikohteet kiinnostavat

Alueella järjestetään monipuolisesti kesätapahtumia, joiden yhteinen osallistujamäärä on useita kymmeniä tuhansia henkilöitä. Iisalmen reitillä on paljon erityisesti vesimaisemaan liittyviä kulttuurikohteita.

Matkailulla on vahva vuorovaikutus virkistyskäytön kanssa ja sektorit hyödyntävätkin samoja vesien tuottamia ekosysteemipalveluita. Lisäksi matkailun edellytyksenä on elinkeinotoiminnan menestyminen. Alueen matkailutulo on yli 80 miljoonaa euroa.

Matkailijan tärppejä Iisalmen reitillä:

Oluset-tapahtuma
Eukonkannon MM
Taidemuseo Eemil
Iisalmen kulttuurikeskus
Koko Jazz Club
Koljonvirta Teatteri
RunniRock
Suuret Ylä-Savon MegaRomppeet
Lapinlahden Juusto- ja viinijuhlat
Spa Hotel Runni

Vesien hyödyntämistä matkailussa kannattaa kehittää

Iisalmen reitin alueelle tyypillistä on vesistöjen läheisyys ja elinvoimainen maaseutumaisema. Reitti on osa Saimaalle ja Itämereen saakka ulottuvaa Vuoksen aluetta. Alueen vesien hyödyntämistä matkailussa on mahdollista lisätä vesireittien ja niiden palveluiden saavutettavuudella, kalavarojen hyödyntämisellä, tapahtumien liittämisellä vesistöihin sekä verkostoitumisella yli toimialarajojen.

Kestävän vapaa-ajankalastuksen kehittäminen houkuttelee kalastajia myös alueen ulkopuolelta. Alueen kalavarat mahdollistavat myös erilaistettujen kalastuskohteiden toteuttamisen kalastusmatkailun ja matkailukalastuksen sekä yleisesti vapaa-ajankalastuksen ympärivuotiseen käyttöön.

Kalavarojen kestävän hyödyntämisen kehittäminen tulee toteuttaa yhteistyössä kalatalouden ja virkistyskäyttäjien kanssa tukeutuen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Tavoitteet

1. Vesien tarjoamien matkailumahdollisuuksien aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen.

2.
Kalastusmatkailun ja matkailukalastuksen imagon parantaminen sekä kestävän vapaa-ajankalastuksen tavoitteellinen kehittäminen.

3.
Matkailijoiden määrän lisääminen.