Iisalmen reitti

 

Väärä

Pinta-ala: 73 ha
Syvyys: 7,7 m
Keskisyvyys: 1,2 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Luokittelu puuttuu
Laskennallinen viipymä: 2 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 14 km2
Kunta: Sonkajärvi

Väärä on Sonkajärven kunnan keskustaajaman kaakkoispuolella sijaitseva matala järvi.

Vedenlaatu

Väärä on rehevä ja humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Arviolta noin puolet Väärään tulevasta fosforista tulee peltoviljelystä.


Väärän valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Väärä 081 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Väärä kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Vesialueen omistajana toimii Rutakon osakaskunta. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Väärä 081 (7,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Väärä 081 (7,8 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 6 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.04.19851.0119Kokonaisfosfori
03.04.19856.8690Kokonaisfosfori
04.02.19931.0119.1Kokonaisfosfori
04.02.19936.86126Kokonaisfosfori
29.07.19931.0122Kokonaisfosfori
29.07.19936.86470Kokonaisfosfori
25.11.19931.0122Kokonaisfosfori
25.11.19933.0322Kokonaisfosfori
25.11.19936.7633Kokonaisfosfori
10.02.19981.0116Kokonaisfosfori
10.02.19986.76140Kokonaisfosfori
17.02.20001.0115Kokonaisfosfori
17.02.20005.0529Kokonaisfosfori
17.02.20006.7667Kokonaisfosfori
09.03.20001.0114Kokonaisfosfori
09.03.20005.0531Kokonaisfosfori
09.03.20006.96140Kokonaisfosfori
23.03.20001.0113Kokonaisfosfori
23.03.20005.0533Kokonaisfosfori
23.03.20006.76110Kokonaisfosfori
10.04.20001.0120Kokonaisfosfori
10.04.20005.0533Kokonaisfosfori
10.04.20006.6684Kokonaisfosfori
04.02.20201.0115Kokonaisfosfori
04.02.20203.0324Kokonaisfosfori
04.02.20206.2643Kokonaisfosfori
04.08.20201.0131Kokonaisfosfori
04.08.20203.0324Kokonaisfosfori
04.08.20206.76160Kokonaisfosfori