Iisalmen reitti

 

Elinkeino postikortti-
maisemassa

Aitoon maalaisidylliin kuuluvat niin kullankeltaisina hehkuvat viljapellot kuin ohikulkijaa rauhallisesti laitumelta tarkkaileva karjakin. Vesiensuojelun näkökulmasta maatalouden vesistöjä kuormittava vaikutus on hyvin tiedostettu haaste, jonka ratkaisemiseksi on tehty töitä jo pitkään. Lukuisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa on selvitetty mistä kuormitus syntyy, miten se muodostuu ja milloin sitä ilmenee eniten. Kuormituksen määrään vaikuttavat monet asiat: muun muassa alue, maalaji, pinnanmuoto, kasvilajit, maanmuokkaus, lannoitus, lannankäyttö ja ajankohta. Tietoa tarvitaan, jotta vesistökuormitusta torjuvat toimet pystytään kohdistamaan oikein.

Maitotilojen valtakunta

Iisalmen reitin 5583 km2:n pinta-alasta 14,5 % eli yli 81 000 hehtaaria on maatalousmaata. Nautakarjatalouteen perustuva maidon- ja lihantuotanto on merkittävää. Maidontuotannon määrä on noin puolet Pohjois-Savon ja 7 % koko maan tuotannosta. Karjatalousvaltaisen alueen viljelypinta-alasta noin 50 % on nurmiviljelyssä ja 30 % viljan viljelyssä viljelykasveina pääasiassa ohra ja kaura.

Valkuaiskasvien tuotantoalat ovat lisääntymässä (valkuaiskasveja ovat esim. apila, herne ja härkäpapu). Iisalmen reitin varrella harjoitetaan myös luomutuotantoa erityisesti maitotiloilla. Erikoistuotanto ja puutarhanviljely ovat alueella pienimuotoista. Maidon jatkojalostus on merkittävää.

Tavoitteena laajeneva elinkeinotoiminta

Pohjois-Savon ja Iisalmen reitin maatalouden ja elintarviketuotannon tavoitteena on laajeneva, kustannustehokas ja kestävän tuotannon mukainen elinkeinotoiminta. Tiloilla tavoitteen saavuttaminen on mahdollista alentamalla kustannuksia, hyödyntämällä uusia tutkimustuloksia satotason lisäämiseksi sekä tukemalla kiertotalouden tehostamista raaka-aineiden jalostusarvon lisäämiseksi.

Taloudellisen lisäarvon saavuttaminen kestävästi tuotetuilla, laadukkailla ja paikallisilla elintarvikkeilla on vastaavasti ruokasektorin yhteinen asia. Maatalous- ja elintarviketuotannolla on suuri aluetaloudellinen merkitys, mitä pyritään pitkäjänteisesti ja kestävästi lisäämään.

Tavoitteet

1. Kuormituksen vähentäminen keskittyen oleelliseen hyvällä asenteella.

2. Maataloustuotannon lisääminen ja tehostaminen vesistövaikutuksia alentaen.

3. Veden käytön ja hallinnan tehostaminen sekä kuljetettavan veden määrän vähentäminen.