Iisalmen reitti

 

Nieminen, Iisalmi, Lapinlahti

Yleistiedot ja sijainti

Niemisen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Nieminen-järven eteläpuolella noin 13 kilometriä Iisalmen kaupungin keskustasta kaakkoon. Pohjavesialue sijaitsee sekä Iisalmen kaupungin, että Lapinlahden kunnan alueella.

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,24 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 312 m3/vrk. Niemisen pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli vettä keräävä. Alueella sijaitsevan kallio-/moreenimuodostuman (Kivimäki) itäreunalle on rakennettu vedenottamo lähteeseen.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääosin kalliomaata ja sekalajitteista maalajia. Vähäisessä määrin esiintyy savea ja paksua turvekerrosta.

Kallioperä on pääosin kvartsidioriittia. Lisäksi vähäisessä määrin esiintyy gabroa ja graniittia, osittain granodioriittia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Niemisen vesiosuuskunnan Joonaksen lähde-niminen vedenottamo.

Lisätietoja

Iisalmen kaupunki, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)