Iisalmen reitti

 

Pörsänmäki, Iisalmi

Yleistiedot ja sijainti

Pörsänmäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Pölönmäellä Pörsänmäen kylässä Onkiveden länsipuolella noin 20 km Iisalmen kaupungin keskustasta lounaaseen.

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,64 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 391 m3/vrk. Pörsänmäen pohjavesialue on antikliininen eli pohjavettä purkava.

Maa- ja kallioperä

Alueen päämaalaji on moreeni ja kallioperä on kokonaisuudessaan graniittia. Alueelta purkautuva pohjavesi on peräisin osittain moreenista sekä osittain kallioperästä.

Käyttö

Alueella sijaitsee Pölönmäen vesiosuuskunnan vedenottamo.

Lisätietoja

Iisalmen kaupunki, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)