Iisalmen reitti

 

Ukonmäki, Kiuruvesi

Yleistiedot ja sijainti

Ukonmäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 25 kilometriä luoteeseen Kiuruveden kaupungin keskustasta. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,61 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 731 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava; pohjavesi purkautuu alueen lounaisosassa sijaitseviin lähteisiin.

Maa- ja kallioperä

Ukonmäen pohjavesialueella sijaitsee harjumuodostuma, joka ei liity mihinkään suurempaan harjujaksoon. Materiaali on muodostuman länsilaidassa kivistä soraa, mutta muutoin pääosin hiekkaa ja hienoa hiekkaa. Harjualue on arvioitu POSKI -hankkeessa luonnon- ja maisemansuojelun kannalta paikallisesti arvokkaaksi.

Käyttö

Pohjavesialueen vettä käyttävät Lahnasten vesiyhtymä sekä Tihilän seudun vesiosuuskunta.