Iisalmen reitti

 

Pienlahti, Iisalmi

Yleistiedot ja sijainti

Pienlahden 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Iisalmessa Pienijärven ja Nerkoonjärven välissä. Sen itäpuolella sijaitsee Peltosalmi-Ohenmäen 1-luokan pohjavesialue. Pienlahden pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,57 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 161 m3/vrk. Pohjavesialueella on kapea ja matalahko Kirmanmäen harjualueesta erkautuva harjuselänne. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava.

Maa- ja kallioperä

Pohjavesialueen maaperä on pääosin hiekkaa, hienoainesmoreenia ja karkeaa hietaa. Vähäisessä määrin alueella on myös savea, hienoa hietaa ja saraturvetta.

Pohjavesialueen kallioperä on pääosin graniittia.

Käyttö

Pienlahden vesiosuuskunnalla on vedenottamo Pienlahden pohjavesialueella.

Lisätietoja

Iisalmen kaupunki, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)