Iisalmen reitti

 

Vörssinvaara-Järvienkangas, Pyhäntä

Yleistiedot ja sijainti

Vörssinvaara-Järvienkankaan 2-luokan pohjavesialue sijaitsee reilut 15 kilometriä itään kunnan keskustaajamasta. Pohjavesialueen pinta-ala on 9,6 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 3800 m3/vrk.

Pohjavesialueen pituus on noin 12 kilometriä ja se sijaitsee pitkällä kaakko-luoteis-suuntaisella harjuselänteellä, jossa on monia matalahkoja hiekkaisia laajentumia ja myös kapeampia, korkeita soraisia harjanteita. Kyseessä on maakunnallisesti arvokas harjualue. Alueen luoteisosassa ympäristö on kallioista. Keskiosassa harjuselänne on kapeahko sekä soiden ja järvien reunustama. Päävirtaussuunta on luoteisosissa luoteeseen ja kaakkoisosissa kaakkoon. Valkeiskankaan 2-luokan sekä Linnaharjun 1-luokan pohjavesialueet sijaitsevat Vörssinvaara-Järvienkankaan eteläpuolella muutaman kilometrin päässä.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.