Iisalmen reitti

 

Nieminen

Pinta-ala: 203 ha
Syvyys: 9,4 m
Keskisyvyys: 3,5 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Välttävä
Laskennallinen viipymä: 1 v 3 kk
Valuma-alueen pinta-ala: 16 km2
Kunta: Iisalmi
Hankkeet: Iisalmen Nieminen -järven kunnostus

Iisalmen itäosassa sijaitseva Nieminen laskee Niemisenpuroa pitkin Hernejärven alapuolella sijaitsevaan Niskajärveen (Koukunjoki).

Hydrologia

Niemisen vedenpinnan korkeutta on laskettu 0,8 metriä vuonna 1933.

Vedenlaatu

Nieminen on erittäin rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Veden viipymäaika järvessä on suhteellisen pitkä, mikä lisää sen alttiutta rehevöitymiselle. Pääosa järveen tulevasta fosforista tulee ihmisperäisen toiminnan kautta; pääasiassa maataloudesta sekä haja-asutuksen jätevesistä. Myös sisäisellä kuormituksella on arvioitu olevan kohtalainen vaikutus järven tilaan.

Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2016–2021) esitetty ulkoisen fosforikuormituksen vähentämisen tarve on n. 70 %. Fosforikuormituksen vähentämiseksi tulisi jatkaa maatalouden vesiensuojelutoimenpiteitä (esim. talviaikainen kasvipeitteisyys, peltojen ravinnetaseiden tarkastelu, lietelannan sijoittaminen, suojavyöhykkeet, kosteikot) sekä varmistaa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuus.

Järvessä on ollut hapetin alusveden happipitoisuuden parantamiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vesienhoidon ensimmäisen suunnittelukauden (2010–2015) aikaan Niemisen ekologisen tilan arvioitiin olevan tyydyttävä. Luokitus heikkeni välttäväksi toisella suunnittelukaudella (2016–2021).


Niemisen valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty SKVSY:n asiantuntija-arviona). Näytteenottopisteen Nieminen 023 I sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Nieminen kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nieminen 023 I (9,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Nieminen 023 I (9,4 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 8 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
14.04.19861.0128Kokonaisfosfori
14.04.19868.48650Kokonaisfosfori
14.04.19881.0143Kokonaisfosfori
14.04.19885.0550Kokonaisfosfori
14.04.19888.08250Kokonaisfosfori
10.08.19881.0145Kokonaisfosfori
10.08.19883.0345Kokonaisfosfori
10.08.19885.0546Kokonaisfosfori
10.08.19888.08110Kokonaisfosfori
17.04.19891.0120Kokonaisfosfori
17.04.19895.0548Kokonaisfosfori
17.04.19898.08330Kokonaisfosfori
31.07.19891.0145Kokonaisfosfori
31.07.19895.0539Kokonaisfosfori
31.07.19898.0834Kokonaisfosfori
04.04.19901.0134Kokonaisfosfori
04.04.19905.0539Kokonaisfosfori
04.04.19908.58390Kokonaisfosfori
02.08.19901.0161Kokonaisfosfori
02.08.19905.0556Kokonaisfosfori
02.08.19908.0861Kokonaisfosfori
17.04.19911.0128Kokonaisfosfori
17.04.19915.0536Kokonaisfosfori
17.04.19918.08230Kokonaisfosfori
30.07.19911.0154Kokonaisfosfori
30.07.19915.0538Kokonaisfosfori
30.07.19918.0861Kokonaisfosfori
24.03.19921.0128Kokonaisfosfori
24.03.19925.0549Kokonaisfosfori
24.03.19928.08109Kokonaisfosfori
13.07.19921.0165Kokonaisfosfori
13.07.19925.0553Kokonaisfosfori
13.07.19928.0876Kokonaisfosfori
18.07.19941.0146Kokonaisfosfori
18.07.19943.0349Kokonaisfosfori
18.07.19946.0659Kokonaisfosfori
18.07.19948.3843Kokonaisfosfori
11.04.19951.0119Kokonaisfosfori
11.04.19955.0561Kokonaisfosfori
11.04.19958.081200Kokonaisfosfori
30.07.19951.0140Kokonaisfosfori
30.07.19953.0348Kokonaisfosfori
30.07.19956.0647Kokonaisfosfori
30.07.19958.0873Kokonaisfosfori
10.04.19961.0130Kokonaisfosfori
10.04.19963.0341Kokonaisfosfori
10.04.19966.0682Kokonaisfosfori
10.04.19968.08810Kokonaisfosfori
31.07.19961.0160Kokonaisfosfori
31.07.19965.0548Kokonaisfosfori
31.07.19968.0871Kokonaisfosfori
13.04.19971.0135Kokonaisfosfori
13.04.19975.0555Kokonaisfosfori
13.04.19978.08180Kokonaisfosfori
04.08.19971.0179Kokonaisfosfori
04.08.19975.0548Kokonaisfosfori
04.08.19978.08200Kokonaisfosfori
18.02.19981.0129Kokonaisfosfori
18.02.19988.48510Kokonaisfosfori
03.08.19991.0148Kokonaisfosfori
03.08.19995.0554Kokonaisfosfori
03.08.19997.5762Kokonaisfosfori
03.08.19991.0148Kokonaisfosfori
03.08.19995.0554Kokonaisfosfori
03.08.19997.5762Kokonaisfosfori
15.08.20001.0144Kokonaisfosfori
15.08.20005.0547Kokonaisfosfori
15.08.20008.0855Kokonaisfosfori
02.04.20011.0130Kokonaisfosfori
02.04.20015.0539Kokonaisfosfori
02.04.20018.0842Kokonaisfosfori
13.08.20011.0137Kokonaisfosfori
13.08.20015.0530Kokonaisfosfori
13.08.20018.0830Kokonaisfosfori
25.02.20021.0124Kokonaisfosfori
25.02.20028.2865Kokonaisfosfori
01.04.20021.0132Kokonaisfosfori
01.04.20025.0541Kokonaisfosfori
01.04.20028.0855Kokonaisfosfori
11.07.20021.0136Kokonaisfosfori
11.07.20028.3845Kokonaisfosfori
22.08.20051.0150Kokonaisfosfori
22.08.20058.0858Kokonaisfosfori
16.03.20091.0128Kokonaisfosfori
16.03.20095.0571Kokonaisfosfori
16.03.20098.2874Kokonaisfosfori
20.07.20091.0159Kokonaisfosfori
20.07.20095.0542Kokonaisfosfori
20.07.20098.4840Kokonaisfosfori
22.03.20121.0128Kokonaisfosfori
22.03.20125.0580Kokonaisfosfori
22.03.20128.1883Kokonaisfosfori
05.07.20121.0161Kokonaisfosfori
05.07.20125.0595Kokonaisfosfori
05.07.20128.58150Kokonaisfosfori
25.03.20151.0136Kokonaisfosfori
25.03.20155.0584Kokonaisfosfori
25.03.20158.3884Kokonaisfosfori
07.07.20151.0168Kokonaisfosfori
07.07.20155.05160Kokonaisfosfori
07.07.20157.47160Kokonaisfosfori
19.08.20151.0159Kokonaisfosfori
19.08.20155.0577Kokonaisfosfori
19.08.20158.58100Kokonaisfosfori
14.03.20171.0144Kokonaisfosfori
14.03.20175.05120Kokonaisfosfori
14.03.20178.38110Kokonaisfosfori
04.07.20171.0153Kokonaisfosfori
04.07.20175.05160Kokonaisfosfori
04.07.20178.58280Kokonaisfosfori
24.08.20171.0168Kokonaisfosfori
24.08.20175.0573Kokonaisfosfori
24.08.20178.6867Kokonaisfosfori
09.03.20201.0137Kokonaisfosfori
09.03.20205.0556Kokonaisfosfori
09.03.20208.08490Kokonaisfosfori
22.07.20201.0154Kokonaisfosfori
22.07.20205.0559Kokonaisfosfori
22.07.20208.0847Kokonaisfosfori
27.08.20201.0164Kokonaisfosfori
27.08.20205.0565Kokonaisfosfori
27.08.20208.0862Kokonaisfosfori
12.01.20231.0130Kokonaisfosfori
12.01.20235.0537Kokonaisfosfori
12.01.20238.0861Kokonaisfosfori
15.03.20231.0146Kokonaisfosfori
15.03.20235.0569Kokonaisfosfori
15.03.20238.0863Kokonaisfosfori
18.07.20231.0150Kokonaisfosfori
18.07.20235.0545Kokonaisfosfori
18.07.20238.5834Kokonaisfosfori
28.08.20231.0138Kokonaisfosfori
28.08.20235.0535Kokonaisfosfori
28.08.20238.5840Kokonaisfosfori