Iisalmen reitti

 

Kilpijärvi

Pinta-ala: 907 ha
Syvyys: 18,1 m
Keskisyvyys: 3,5 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 19 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1429 km2
Kunta: Iisalmi

Kilpijärvi on Sonkajärven reitin valuma-alueen alin järvi. Viitaanjärvi laskee siihen Tikankosken kautta, ja Kilpijärvi puolestaan laskee Paloisvirtaa pitkin Poroveteen. Järven Iisalmen kaupungin tuntumassa sijaitsevaa länsiosaa kutsutaan Paloisjärveksi.

Hydrologia

Kilpijärvi on ali- ja keskivirtaama-aikana lähes samassa tasossa Poroveden kanssa, joten Poroveden säännöstely vaikuttaa myös sen vedenpinnan korkeuteen. Tulva-aikana Kilpijärven vedenpinta voi kuitenkin nousta jopa metrin korkeammalle kuin Poroveden pinta.

Vedenlaatu

Kilpijärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kilpijärvellä on laaja yläpuolinen valuma-alue, jolla harjoitettava ihmisperäinen toiminta vaikuttaa järven tilaan. Suurimmat osuudet järveen tulevasta fosforista tulevat peltoviljelystä ja metsätaloudesta.


Kilpivirran länsipuolista järven osaa kutsutaan Paloisjärveksi, joka laskee Savon radan ali Paloisvirtaa pitkin Poroveteen.


Kilpijärven valuma-alue (ja samalla koko Sonkajärven reitin valuma-alue) kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Kilpijärvi 005 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Kilpijärvi kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Järveen on 2010-luvulla istutettu kuhaa ja siikaa.


Kilpijärven rantamaisemaa Saunaniemen kodalta.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kilpijärvi 005 (15,9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kilpijärvi 005 (15,9 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 15 m (haetaan 10 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
13.03.19851.0150Kokonaisfosfori
13.03.198514.81469Kokonaisfosfori
31.07.19851.0132Kokonaisfosfori
31.07.19853.0330Kokonaisfosfori
31.07.19856.0630Kokonaisfosfori
31.07.198510.01041Kokonaisfosfori
31.07.198514.91468Kokonaisfosfori
23.02.19981.0147Kokonaisfosfori
23.02.19986.0650Kokonaisfosfori
23.02.199814.814130Kokonaisfosfori
25.02.20021.0145Kokonaisfosfori
25.02.200214.914110Kokonaisfosfori
17.07.20021.0137Kokonaisfosfori
17.07.200214.91445Kokonaisfosfori
12.02.20081.0132Kokonaisfosfori
12.02.200814.81499Kokonaisfosfori
14.07.20081.0126Kokonaisfosfori
14.07.200814.91470Kokonaisfosfori
23.10.200814.91456Kokonaisfosfori
21.02.20111.0142Kokonaisfosfori
21.02.20118.0846Kokonaisfosfori
21.02.201114.71485Kokonaisfosfori
13.07.20111.0133Kokonaisfosfori
13.07.20118.0824Kokonaisfosfori
13.07.201114.91467Kokonaisfosfori
23.01.20131.0139Kokonaisfosfori
23.01.201315.31598Kokonaisfosfori
08.04.20131.0141Kokonaisfosfori
08.04.201314.114150Kokonaisfosfori
02.02.20171.0141Kokonaisfosfori
02.02.20178.0845Kokonaisfosfori
02.02.201714.91480Kokonaisfosfori
03.07.20171.0125Kokonaisfosfori
03.07.20178.0828Kokonaisfosfori
03.07.201714.81448Kokonaisfosfori
24.08.20171.0141Kokonaisfosfori
24.08.20178.0847Kokonaisfosfori
24.08.201714.91460Kokonaisfosfori
12.10.20171.0143Kokonaisfosfori
12.10.201715.01546Kokonaisfosfori
14.02.20231.0141Kokonaisfosfori
14.02.20238.0848Kokonaisfosfori
14.02.202315.01599Kokonaisfosfori
18.07.20231.0131Kokonaisfosfori
18.07.20238.0829Kokonaisfosfori
18.07.202314.91453Kokonaisfosfori
17.10.20231.0155Kokonaisfosfori
17.10.202315.01555Kokonaisfosfori