Iisalmen reitti

 

Pentanlahti

Pinta-ala: 53 ha
Syvyys: 12,3 m
Keskisyvyys: 3,1 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 1 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1048 km2
Kunta: Iisalmi

Pentanlahti on Iisalmessa sijaitseva Matkusjoen laajentuma.

Vedenlaatu

Pentanlahden vesi on rehevää ja erittäin humuspitoista.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Vesimuodostuman laskennallinen viipymä on hyvin lyhyt ja eteläosaltaan vedenlaatu heijastelee Matkusjoen vedenlaatua. Yläpuoliselta valuma-alueelta tulevasta fosforista arviolta noin 40 % tulee peltoviljelystä ja noin 20 % metsätaloudesta.


Pentanlahden valuma-alue kartalla korostettuna (valuma-aluerajaus tehty VALUE-työkalulla). Näytteenottopisteen Pentanlahti 070 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kalastus & kalasto

Pentanlahti kuuluu Ylä-Savon kalatalousalueeseen. Lahteen on 2010-luvulla istutettu kuhaa.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pentanlahti 070 (12,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pentanlahti 070 (12,3 m)

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 11 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.02.19851.0158Kokonaisfosfori
26.02.198511.31177Kokonaisfosfori
16.02.19981.0142Kokonaisfosfori
16.02.199811.71176Kokonaisfosfori
26.02.20201.0136Kokonaisfosfori
26.02.20206.0636Kokonaisfosfori
26.02.20209.3935Kokonaisfosfori
31.08.20201.0144Kokonaisfosfori
31.08.20206.0644Kokonaisfosfori
31.08.202011.31149Kokonaisfosfori