Iisalmen reitti

 

Varpasjoki

Ekologinen tila: Hyvä
Pituus: 8,5 km
Valuma-alueen pinta-ala: 136 km2
Kunta: Iisalmi, Lapinlahti
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Tummavetinen Varpasjoki virtaa Ala-Varpasesta Hernejärveen. Korkeuseroa matkalla kertyy 16,6 metriä. Joen koskileveys on noin 7 metriä.

Joen varret ovat suurelta osin peltoviljelyn piirissä. Vesissammalkasvillisuus koskissa on runsasta. Korkeusero jakaantuu kuuteen koskialueeseen. Kaikki kosket ovat perattuja ja osalla niistä on vielä uittolaitteiden jäänteitä uomassa jäljellä.

Alin Salakkakoski on loiva, osittain ruopattu ja oikaistu kuivatustarkoituksessa. Maantien alituskohtaan sijoittuva 100 m pitkä koski sijaitsee pelto- ja laidunalueella. Pohjasuoja on vähäistä.

Ahvenkoski on voimakkaasti perattu, 100 m pitkä ja peltoviljelyn piirissä oleva tasapohjainen koski. Voimakkaasta perkauksesta johtuen virtaus on piirteetöntä.

Noin 200 m pitkä Leppikoski on edellisen kaltainen, tasapohjainen ja virtaukseltaan piirteetön. Rannoilla on vielä lahonneita uittorakenteita jäljellä.

Koirakoski on edellisiä jyrkempi, rajusti perattu, n. 400 m pitkä ja rännimäinen koski, jonka ympäristö on laidunta.

Ylin 300 m pitkä koski on vanhaa myllyaluetta, missä keskellä oleva kivisuiste jakaa virtauksen kahteen saman suuruiseen uomaan. Koskea on yläosalla hieman kivetty ja alempana uittolaitteita on poistettu uomasta. Koski on virtaukseltaan puron monimuotoisin. Ala-Varpasen luusuassa on vuonna 2007 rakennettu pohjapato, joka ei muodosta nousuestettä. Varpasjoen kaikissa koskissa olisi kalataloudellista kunnostustarvetta.

Näytteenottopisteen Varpasjoki Salakkakoski sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Varpasjoki Salakkakoski

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Varpasjoki Salakkakoski

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
30.03.19870.10140Kokonaisfosfori
02.06.19870.3031Kokonaisfosfori
29.07.19870.2038Kokonaisfosfori
09.09.19870.5041Kokonaisfosfori
04.11.19870.2044Kokonaisfosfori
10.03.20100.2031Kokonaisfosfori
11.05.20100.7033Kokonaisfosfori
11.08.20100.2033Kokonaisfosfori
27.10.20100.2023Kokonaisfosfori