Iisalmen reitti

 

Yläsavolaisia lintujärviä

Luupujoen valuma-alue (292,40 km2) sijaitsee pääosin Kiuruveden kaupungin alueella, mutta ulottuu itä- ja kaakkoisosiltaan hieman myös Vieremän kunnan ja Iisalmen kaupungin alueelle.

Luupujoen valuma-alueella sijaitsee melko vähän järviä ja ne ovat matalia ja reheviä. Alueen järvisyys on 4,12 % ja suurin järvi on Luupuvesi.

Luupuvesi, VälijärviYläjärvi ja Kaislanen ovat Natura 2000-alueita ja valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohteita. Järvien linnusto on pohjoissavolaisittain hyvin edustava.


Luupuveden maisemaa.

Suoalueilta Kiurujokeen

Suojoki virtaa alueen pohjoisosista Kaislaseen, josta jatkaa matkaa Luupuveteen Välijoki-nimisenä. Matala Valkeisjärvi laskee lännestä Kaislasen kautta Välijokeen.

Luupuveden laskujokena toimii Luupujoki, johon Saarisjärvi purkaa vetensä idästä. Luupujoki laskee lopulta Kiurujokeen ja Poroveden alueelle.

Luupujoen valuma-alueen tärpit:

Luupuvesi, Väli- ja Yläjärvi sekä Kaislanen ovat edustavia lintukohteita ja Natura 2000-alueita

 

Luupuvesi
Välijoki-Suojoki
Välijärvi
Yläjärvi
Luupujoki
Saarisjärvi

  Erinomainen
  Hyvä
  Tyydyttävä
  Välttävä
  Voimakkaasti muutettu tai keinotekoinen

Luupujoen valuma-alueen pintavesien ekologinen tila

Kartassa rajattuna alueen 3. jakotason valuma-alueet purkupisteineen (sininen merkki).